اخبار سايت

فرم سمینار رشته علوم کامپیوتر

 
Picture of * مدير
فرم سمینار رشته علوم کامپیوتر
by * مدير - Saturday, 12 Bahman 1392, 3:06 PM
 

قابل توجه دانشجویان محترم رشته علوم کامپیوتر

دانشجویان محترمی که نیمسال تحصیلی گذشته، نیمسال اول 93-92 واحد سمینار رشته علوم کامپیوتر را اخذ کردند، لازم است فرم پیوست را تکمیل نموده و به آموزش مربوطه تحویل دهند و یا به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند.
vuadmin@sbu.ac.ir