اخبار سايت

عدم تعطیلی روز چهارشنبه مورخ 16 بهمن ماه

 
Picture of * مدير
عدم تعطیلی روز چهارشنبه مورخ 16 بهمن ماه
by * مدير - Tuesday, 15 Bahman 1392, 9:04 AM
 


بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشگاه شهید بهشتی روز چهارشنبه مورخ 92/11/16 تعطیل نمی باشد و کلیه کلاسهای آنلاین در این تاریخ برگزار خواهد شد.