اخبار سايت

دریافت فایل ضبط کلاسهای آنلاین ترم گذشته

 
Picture of * مدير
دریافت فایل ضبط کلاسهای آنلاین ترم گذشته
by * مدير - Monday, 21 Bahman 1392, 11:34 AM
 


دانشجویان محترم تا روز جمعه 92/11/25 مهلت دارند فایل ضبط کلاسهای آنلاین ترم گذشته را دریافت نمایند. لازم است جهت دانلود فایل کلاس به ازای هر لینک که با 217.218.83.42/92-93-2 آغاز می شود، در آدرس بار رقم 40 را با 36 جایگزین نموده و فایل را دریافت نمایند. پس از تاریخ فوق دسترسی به فایلها غیرفعال می گردد.