اخبار سايت

آخرین مهلت جهت تکمیل فرم تقاضانامه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کارشناسی

 
عکس * مدير
آخرین مهلت جهت تکمیل فرم تقاضانامه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کارشناسی
از * مدير در یکشنبه، 24 فروردین 1393، 11:51 صبح
 

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره پردیس خودگردان الکترونیکی پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی دانشگاه (غیر از آزمون سراسری)

به اطلاع می رساند دانشجویانی که تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات دوره کارشناسی خود را ارائه ندادند، حداکثر تا تاریخ 93/1/30 مهلت دارند تا نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کارشناسی به صورت حضوری به واحد آموزش دوره های الکترونیکی مراجعه نموده و فرم مذکور را به همراه کپی مدرک تحصیلی دوره کارشناسی به دانشگاه دوره لیسانس خود تحویل دهند.