اخبار سايت

آخرین مهلت جهت تکمیل فرم تقاضانامه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کارشناسی

 
Picture of * مدير
آخرین مهلت جهت تکمیل فرم تقاضانامه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کارشناسی
by * مدير - Sunday, 24 Farvardin 1393, 11:51 AM
 

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره پردیس خودگردان الکترونیکی پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی دانشگاه (غیر از آزمون سراسری)

به اطلاع می رساند دانشجویانی که تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات دوره کارشناسی خود را ارائه ندادند، حداکثر تا تاریخ 93/1/30 مهلت دارند تا نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کارشناسی به صورت حضوری به واحد آموزش دوره های الکترونیکی مراجعه نموده و فرم مذکور را به همراه کپی مدرک تحصیلی دوره کارشناسی به دانشگاه دوره لیسانس خود تحویل دهند.