اخبار سايت

جهت تکمیل مدارک دانشجویان

 
عکس * مدير
جهت تکمیل مدارک دانشجویان
از * مدير در دوشنبه، 1 اردیبهشت 1393، 8:19 صبح
 

قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری؛

باتوجه به اعلام معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی درخصوص تکمیل مدرک، دانشجویانی که اسامی آنها در فایل پیوست قید شده است در اسرع وقت جهت تکمیل نقص مدرک خود با در دست داشتن مدرک ذکر شده به آموزش کل مراجعه نمایند. شایان ذکر است درصورت عدم تکمیل مدارک خود، ادامه تحصیل آنها با مشکل مواجه خواهد شد و عواقب آن برعهده دانشجو می باشد.