اخبار سايت

اخطار به دانشجویان دارای نقص مدرک تحصیلی

 
Picture of * مدير
اخطار به دانشجویان دارای نقص مدرک تحصیلی
by * مدير - Tuesday, 2 Ordibehesht 1393, 12:14 PM
 


بدین وسیله به اطلاع دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر ورودی بهمن 91 که دارای نقص مدرک تحصیلی می باشند می رساند، در اسرع وقت جهت رفع نقص مدرک خود به مدیریت تحصیلات تکمیلی (آموزش کل) مراجعه نمایند. در غیر این صورت ادامه تحصیل آنها با مشکل مواجه خواهد شد. ضمناً اسامی این دسته از دانشجویان به پیوست ارسال می گردد.