اخبار سايت

نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات و حسابداری

 
Picture of * مدير
نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات و حسابداری
by * مدير - Monday, 29 Ordibehesht 1393, 12:09 PM
 

قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت فناوری اطلاعات و حسابداری؛

اسامی دانشجویان مورد تأیید شورای مرکز آموزش الکترونیکی جهت تغییر شیوه از آموزش محور به آموزش/پژوهش محور به پیوست آمده است. لذا لازم به ذکر است پذیرش درخواست دانشجویان جهت تغییر شیوه منوط به تأیید نهایی مدیریت تحصیلات تکمیلی می باشد.