اخبار سايت

تخصیص خوابگاه‌ به دانشجویان

 
عکس * مدير
تخصیص خوابگاه‌ به دانشجویان
از * مدير در شنبه، 3 خرداد 1393، 3:15 عصر
 

 

دانشجویان محترم دوره های الکترونیکی جهت ارائه درخواست اقامت در خوابگاه در ایام امتحانات به اطلاعیه پیوست مراجعه فرمایند.