اخبار سايت

تخصیص خوابگاه‌ به دانشجویان

 
Picture of * مدير
تخصیص خوابگاه‌ به دانشجویان
by * مدير - Saturday, 3 Khordad 1393, 3:15 PM
 

 

دانشجویان محترم دوره های الکترونیکی جهت ارائه درخواست اقامت در خوابگاه در ایام امتحانات به اطلاعیه پیوست مراجعه فرمایند.