اخبار سايت

گزارش پيشرفت پايان نامه

 
عکس * مدير
گزارش پيشرفت پايان نامه
از * مدير در شنبه، 22 شهریور 1393، 10:18 صبح
 


قابل توجه دانشجويان محترم رشته هاي مديريت فناوري اطلاعات و حسابداري

به اطلاع مي رساند در ترم جاري دانشجوياني اجازه دفاع از پايان نامه خود را خواهند داشت که از زمان تصويب پروپوزال و تائيد گروه، هر ۲ ماه گزارش پيشرفت پايان نامه خود را که در فايل پيوست قرار دارد به واحد آموزش دوره‌هاي الکترونيکي تحويل نمايند. لازم به ذکر است که بخشي از کل نمره پايان نامه منوط به ارائه گزارش‌هاي ۲ ماهه و ارزيابي استاد راهنما، تصويب به موقع پروپوزال و دفاع به موقع از پايان نامه خواهد بود.