اخبار سايت

تحويل فرم سمينار رشته علوم کامپيوتر

 
Picture of * مدير
تحويل فرم سمينار رشته علوم کامپيوتر
by * مدير - Sunday, 23 Shahrivar 1393, 12:58 PM
 

قابل توجه دانشجويان محترم رشته علوم کامپيوتر

دانشجويان محترمي که واحد سمينار رشته علوم کامپيوتر را اخذ نموده اند، تا پايان مهرماه موظفند فرم پيوست را تکميل نموده و از طريق ارسال ايميل به آدرس پست الکترونيکي زير به آموزش مربوطه تحويل دهند.
vuadmin@sbu.ac.ir