اخبار سايت

تحويل پروپوزال رشته حسابداري

 
Picture of * مدير
تحويل پروپوزال رشته حسابداري
by * مدير - Wednesday, 26 Shahrivar 1393, 1:45 PM
 


دانشجويان محترم رشته حسابداري که درس پايان نامه را اخذ نموده اند، تنها تا تاريخ 31 شهريور مي توانند پروپوزال خود را ارائه دهند. درغيراينصورت پايان نامه آنها حذف و به آموزش محور تغيير وضعيت داده مي شوند.