اخبار سايت

نتيجه درخواست تغيير شيوه آموزشي

 
عکس * مدير
نتيجه درخواست تغيير شيوه آموزشي
از * مدير در یکشنبه، 4 آبان 1393، 10:11 صبح
 


به اطلاع مي رساند اسامي دانشجويان مورد تأييد شوراي مرکز آموزش الکترونيکي جهت تغيير شيوه از آموزش محور به آموزش/پژوهش محور به پيوست آمده است. لازم به ذکر است پذيرش درخواست دانشجويان جهت تغيير شيوه منوط به تأييد نهايي مديريت تحصيلات تکميلي مي باشد.