اخبار سايت

تخصيص خوابگاه به دانشجويان

 
عکس * مدير
تخصيص خوابگاه به دانشجويان
از * مدير در دوشنبه، 1 دی 1393، 8:42 صبح
 

 

دانشجويان محترم جهت ارائه درخواست اقامت در خوابگاه در ايام امتحانات به اطلاعيه پيوست مراجعه فرمايند. لازم به ذکر است دانشجويان متقاضي اسکان با به همراه داشتن کارت دانشجويي و کارت شناسايي معتبر به مديريت امور خوابگاه ها مراجعه نمايند. در صورت داشتن هرگونه سوال و بروز مشکل با آقاي ابيت به شماره تماس 29902090 تماس حاصل نمايند.