اخبار سايت

کارت تغذيه در ايام امتحانات

 
عکس * مدير
کارت تغذيه در ايام امتحانات
از * مدير در شنبه، 29 آذر 1393، 4:35 عصر
 

 

به اطلاع مي‌رساند در ايام امتحانات کارت موقت تغذيه براي دانشجويان محترم دوره هاي مجازي دانشگاه صادر مي‌شود. دانشجويان محترم مي توانند همه روزه تا قبل از ساعت 11 به آقاي رضازاده (پشت رستوران اساتيد) مراجعه نمايند.

 

(توسط مدير فني سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب شنبه، 29 آذر 1393، 11:32 صبح بوده است)