اخبار سايت

کارت تغذيه در ايام امتحانات

 
Picture of * مدير
کارت تغذيه در ايام امتحانات
by * مدير - Saturday, 29 Azar 1393, 4:35 PM
 

 

به اطلاع مي‌رساند در ايام امتحانات کارت موقت تغذيه براي دانشجويان محترم دوره هاي مجازي دانشگاه صادر مي‌شود. دانشجويان محترم مي توانند همه روزه تا قبل از ساعت 11 به آقاي رضازاده (پشت رستوران اساتيد) مراجعه نمايند.

 

(توسط مدير فني سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب شنبه، 29 آذر 1393، 11:32 صبح بوده است)