اخبار سايت

تمديد تاريخ درخواست مجوز دفاع

 
عکس مدير فني سيستم
تمديد تاريخ درخواست مجوز دفاع
از مدير فني سيستم در شنبه، 20 دی 1393، 9:14 صبح
 

بدين وسيله به اطلاع ميرساند تاريخ درخواست مجوز دفاع از پايان نامه دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 93/10/22 تمديد مي گردد.