اخبار سايت

عدم بارگذاري پايان نامه در سامانه ايرانداک

 
Picture of * مدير
عدم بارگذاري پايان نامه در سامانه ايرانداک
by * مدير - Sunday, 21 Dey 1393, 7:57 AM
 


به اطلاع مي رساند طبق اطلاعيه پيوست لازم است دانشجويان محترم از بارگذاري پايان نامه هاي خود در سامانه ايرانداک خودداري نمايند.