اخبار سايت

تمديد سنوات تحصيلي

 
عکس *مدير ارشد سيستم
تمديد سنوات تحصيلي
از *مدير ارشد سيستم در شنبه، 27 دی 1393، 10:06 صبح
 

قابل توجه دانشجويان محترم،

بدين وسيله به اطلاع مي رساند دانشجوياني که ترم چهارم آنها به پايان رسيده است فرم سنوات آئين نامه اي پيوست را تکميل نموده و به واحد آموزش دوره هاي الکترونيکي تحويل دهند.