اخبار سايت

تمديد سنوات تحصيلي

 
Picture of * مدير
تمديد سنوات تحصيلي
by * مدير - Saturday, 27 Dey 1393, 10:06 AM
 

قابل توجه دانشجويان محترم،

بدين وسيله به اطلاع مي رساند دانشجوياني که ترم چهارم آنها به پايان رسيده است فرم سنوات آئين نامه اي پيوست را تکميل نموده و به واحد آموزش دوره هاي الکترونيکي تحويل دهند.