اخبار سايت

اخذ واحد پايان نامه

 
عکس * مدير
اخذ واحد پايان نامه
از * مدير در یکشنبه، 21 دی 1393، 10:24 صبح
 


بدين وسيله به اطلاع مي رساند دانشجوياني که ترم پيش واحد پايان نامه را اخذ نموده اند و موفق به دفاع از پايان نامه خود در نيمسال اول 94-93 نشده اند، موظف به اخذ مجدد واحد پايان نامه در نيمسال دوم 94-93 طبق شماره درس اعلام شده در سايت lms  مي باشند.