اخبار سايت

اخذ واحد پايان نامه

 
Picture of * مدير
اخذ واحد پايان نامه
by * مدير - Sunday, 21 Dey 1393, 10:24 AM
 


بدين وسيله به اطلاع مي رساند دانشجوياني که ترم پيش واحد پايان نامه را اخذ نموده اند و موفق به دفاع از پايان نامه خود در نيمسال اول 94-93 نشده اند، موظف به اخذ مجدد واحد پايان نامه در نيمسال دوم 94-93 طبق شماره درس اعلام شده در سايت lms  مي باشند.