اخبار سايت

اخذ درس حسابداري دولتي پيشرفته

 
عکس *مدير ارشد سيستم
اخذ درس حسابداري دولتي پيشرفته
از *مدير ارشد سيستم در دوشنبه، 22 دی 1393، 9:03 صبح
 

قابل توجه دانشجويان محترم رشته حسابداري٬

دانشجويان وروديهاي ماقبل از 93 که درس حسابداري دولتي پيشرفته را به هر دليلي نگذرانده اند مي توانند تا صبح روز سه شنبه مورخ 93/10/23 اسامي خود را به کارشناس آموزش رشته خود اعلام نمايند.