اخبار سايت

آخرين مهلت جهت انتخاب واحد

 
Picture of * مدير
آخرين مهلت جهت انتخاب واحد
by * مدير - Wednesday, 24 Dey 1393, 10:59 AM
 


به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند مطابق تقويم آموزشي نيمسال دوم 94-93 ٬ آخرين مهلت جهت انتخاب واحد چهارشنبه مورخ 93/10/24 مي باشد.