اخبار سايت

آخرين مهلت جهت انتخاب واحد

 
عکس *مدير ارشد سيستم
آخرين مهلت جهت انتخاب واحد
از *مدير ارشد سيستم در چهارشنبه، 24 دی 1393، 10:59 صبح
 


به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند مطابق تقويم آموزشي نيمسال دوم 94-93 ٬ آخرين مهلت جهت انتخاب واحد چهارشنبه مورخ 93/10/24 مي باشد.