اخبار سايت

آخرين مهلت جهت انتخاب واحد

 
عکس * مدير
آخرين مهلت جهت انتخاب واحد
از * مدير در چهارشنبه، 24 دی 1393، 10:59 صبح
 


به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند مطابق تقويم آموزشي نيمسال دوم 94-93 ٬ آخرين مهلت جهت انتخاب واحد چهارشنبه مورخ 93/10/24 مي باشد.