اخبار سايت

اخذ درس امنيت شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته

 
Picture of * مدير
اخذ درس امنيت شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته
by * مدير - Tuesday, 7 Bahman 1393, 2:39 PM
 


به اطلاع مي رساند دانشجويان محترمي که درس امنيت شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته را با شماره 131184311 در سامانه گلستان اخذ نموده اند٬ در زمان حذف و اضافه (11 و 12 بهمن ماه) اين کد درسي را حذف و کد درسي 131184310 را انتخاب نمايند.