اخبار سايت

لغو ترم تحصيلي در صورت عدم تعيين وضعيت بدهي

 
عکس مدير فني سيستم
لغو ترم تحصيلي در صورت عدم تعيين وضعيت بدهي
از مدير فني سيستم در یکشنبه، 23 فروردین 1394، 3:29 عصر
 

بدين وسيله به اطلاع ميرساند کليه دانشجوياني که در ترم دوم 94-93 داراي بدهي شهريه هستند موظفند نسبت به تعيين  وضعيت بدهي شهريه خود تا تاريخ 25/1/94 اقدام نمايند. در غير اين صورت ثبت نام ايشان در ترم مذکور حذف خواهد شد.

47