اخبار سايت

لغو ترم تحصيلي در صورت عدم تعيين وضعيت بدهي

 
Picture of مدير فني سيستم
لغو ترم تحصيلي در صورت عدم تعيين وضعيت بدهي
by مدير فني سيستم - Sunday, 23 Farvardin 1394, 3:29 PM
 

بدين وسيله به اطلاع ميرساند کليه دانشجوياني که در ترم دوم 94-93 داراي بدهي شهريه هستند موظفند نسبت به تعيين  وضعيت بدهي شهريه خود تا تاريخ 25/1/94 اقدام نمايند. در غير اين صورت ثبت نام ايشان در ترم مذکور حذف خواهد شد.

47