اخبار سايت

اخذ درس مباني و کاربرد کامپيوتر در رشته حسابداري

 
عکس *مدير ارشد سيستم
اخذ درس مباني و کاربرد کامپيوتر در رشته حسابداري
از *مدير ارشد سيستم در شنبه، 2 خرداد 1394، 8:56 صبح
 


قابل توجه دانشجويان محترم رشته حسابداري؛


باتوجه به اجبار در اخذ درس مباني و کاربرد کامپيوتر، خواهشمند است فايل پيوست شده را تکميل و به واحد آموزش رشته حسابداري ايميل نموده يا به صورت حضوري تحويل دهند.
آدرس ايميل:

vuadmin@sbu.ac.ir