اخبار سايت

اخذ درس مباني و کاربرد کامپيوتر در رشته حسابداري

 
Picture of * مدير
اخذ درس مباني و کاربرد کامپيوتر در رشته حسابداري
by * مدير - Saturday, 2 Khordad 1394, 8:56 AM
 


قابل توجه دانشجويان محترم رشته حسابداري؛


باتوجه به اجبار در اخذ درس مباني و کاربرد کامپيوتر، خواهشمند است فايل پيوست شده را تکميل و به واحد آموزش رشته حسابداري ايميل نموده يا به صورت حضوري تحويل دهند.
آدرس ايميل:

vuadmin@sbu.ac.ir