عکس *مدير ارشد سيستم
کارت تغذيه در ايام امتحانات
از *مدير ارشد سيستم در دوشنبه، 4 خرداد 1394، 11:02 صبح
 


به اطلاع مي‌رساند در ايام امتحانات کارت موقت تغذيه براي دانشجويان محترم دوره هاي مجازي دانشگاه صادر مي‌شود. دانشجويان محترم مي توانند همه روزه تا قبل از ساعت 11 به آقاي رضازاده (پشت رستوران اساتيد) مراجعه و يا با شماره تلفن 29902229 تماس حاصل نمايند.