اخبار سايت

تخصيص خوابگاه به دانشجويان

 
عکس * مدير
تخصيص خوابگاه به دانشجويان
از * مدير در دوشنبه، 4 خرداد 1394، 11:44 صبح
 

 

به اطلاع مي رساند دانشجويان متقاضي اقامت در خوابگاه در ايام امتحانات با به همراه داشتن کارت دانشجويي و کارت شناسايي معتبر به مديريت امور خوابگاه ها مراجعه نمايند. در صورت داشتن هرگونه سوال و بروز مشکل با آقاي ابيت به شماره تلفن 29902090 تماس حاصل نمايند.