اخبار سايت

پرداخت بدهي شهريه دانشجويان

 
عکس * مدير
پرداخت بدهي شهريه دانشجويان
از * مدير در چهارشنبه، 22 مهر 1394، 3:05 عصر
 


به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند جهت انجام مراحل تثبيت ثبت نام در سامانه گلستان خواهشمند است نسبت به پرداخت بدهي شهريه خود حداکثر تا چهارشنبه مورخ 94/7/22   اقدامات لازم صورت گيرد.
در غير اين صورت طبق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام خواهد شد و مسئوليت آن برعهده دانشجو مي باشد.