اخبار سايت

آخرين مهلت ارائه ي پروپوزال

 
Picture of مدير فني سيستم
آخرين مهلت ارائه ي پروپوزال
by مدير فني سيستم - Monday, 18 Aban 1394, 1:43 PM
 

بدين وسيله از دانشجويان آموزش/پژوهش محور ورودي 93 کليه رشته ها، خواهشمند است با توجه به اتمام زمان اوليه ارائه ي پروپوزال، نسبت به تحويل پرپوزال خود حداکثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 27/8/94 اقدام نمايند. در غير اينصورت عواقب ناشي از عدم ارائه در زمان مقرر بر عهده ي خود دانشجو ميباشد.