اخبار سايت

استفاده از خوابگاه در ايام امتحانات

 
عکس مدير فني سيستم
استفاده از خوابگاه در ايام امتحانات
از مدير فني سيستم در چهارشنبه، 2 دی 1394، 5:46 عصر
 

دانشجويان محترم جهت اطلاع از نحوه ثبت درخواست اقامت در خوابگاه در ايام امتحانات به اطلاعيه پيوست مراجعه فرمايند و در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره تلفن 29902090 تماس حاصل نمايند.

 

54