اخبار سايت

استفاده از خوابگاه در ايام امتحانات

 
Picture of مدير فني سيستم
استفاده از خوابگاه در ايام امتحانات
by مدير فني سيستم - Wednesday, 2 Dey 1394, 5:46 PM
 

دانشجويان محترم جهت اطلاع از نحوه ثبت درخواست اقامت در خوابگاه در ايام امتحانات به اطلاعيه پيوست مراجعه فرمايند و در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره تلفن 29902090 تماس حاصل نمايند.

 

54