اخبار سايت

جهت اخذ درس طراحي ريزپردازنده هاي ويژه

 
عکس * مدير
جهت اخذ درس طراحي ريزپردازنده هاي ويژه
از * مدير در چهارشنبه، 7 بهمن 1394، 10:15 صبح
 


قابل توجه دانشجويان رشته معماري کامپيوتر ورودي 94،


به اطلاع مي رساند چنانچه دانشجويي خواستار اخذ درس طراحي ريزپردازنده هاي ويژه در سامانه گلستان است، مي بايست قبل از انتخاب درس در زمان حذف و اضافه (10و11 بهمن) با مسئول آموزش مربوطه هماهنگي لازم را انجام دهند.