اخبار سايت

آخرين مهلت تسويه شهريه نيمسال دوم 95-94 ، تا 5 اسفندماه

 
عکس * مدير
آخرين مهلت تسويه شهريه نيمسال دوم 95-94 ، تا 5 اسفندماه
از * مدير در یکشنبه، 2 اسفند 1394، 9:31 صبح
 


بدين وسيله از دانشجويان محترم کليه رشته ها خواهشمند است جهت تسويه شهريه نيمسال دوم 95-94 حداکثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 5 اسفندماه اقدام نمايند. در غير اينصورت آن دسته از دانشجويان داراي بدهي شهريه بعد از تاريخ مقرر، امکان حضور در کلاسها را نخواهند داشت.