اخبار سايت

آخرين مهلت تسويه شهريه نيمسال دوم 95-94 ، تا 5 اسفندماه

 
Picture of * مدير
آخرين مهلت تسويه شهريه نيمسال دوم 95-94 ، تا 5 اسفندماه
by * مدير - Sunday, 2 Esfand 1394, 9:31 AM
 


بدين وسيله از دانشجويان محترم کليه رشته ها خواهشمند است جهت تسويه شهريه نيمسال دوم 95-94 حداکثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 5 اسفندماه اقدام نمايند. در غير اينصورت آن دسته از دانشجويان داراي بدهي شهريه بعد از تاريخ مقرر، امکان حضور در کلاسها را نخواهند داشت.