اخبار سايت

News

آگهي ها و اخبار عمومي


صفحه: () 1 2 3 ()
مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 95-94، به روز شده عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 27 مهر 1394، 2:17 عصر
اتاق گفتگوي دانشجويان عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 25 مهر 1394، 3:22 عصر
پرداخت بدهي شهريه دانشجويان عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 22 مهر 1394، 3:05 عصر
دسترسي به فايل ضبط کلاسهاي آنلاين عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 22 مهر 1394، 2:31 عصر
موارد مصوب در جلسه کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 19 مهر 1394، 1:43 عصر
عدم مراجعه حضوري به مديريت امور آموزشي عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 19 مهر 1394، 1:41 عصر
فايل ويدئويي راهنماي کار با سايت و کلاس آنلاين عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 14 مهر 1394، 4:17 عصر
تحويل پروپوزال رشته مهندسي کامپيوتر عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 7 مهر 1394، 1:12 عصر
پرداخت شهريه سنوات اضافي عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 1 مهر 1394، 9:07 صبح
تاريخ شروع کلاسهاي آنلاين ورودي 94 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 21 شهریور 1394، 2:03 عصر
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس آنلاين عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 14 شهریور 1394، 12:27 عصر
برگزاري کارگاه آموزشي براي دانشجويان مجازي ورودي 94 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 9 شهریور 1394، 12:30 عصر
تقويم آموزشي سال تحصيلي 95-94 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 4 شهریور 1394، 1:41 عصر
جهت تغيير وضعيت آموزشي عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 18 مرداد 1394، 11:46 صبح
تمديد سنوات تحصيلي ترم اول 95-94 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 12 مرداد 1394، 2:26 عصر
وصول تائيديه تحصيلي و ريزنمرات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 24 تیر 1394، 2:54 عصر
برنامه امتحاني نيمسال دوم 94-93 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت در جلسه امتحان عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 9 خرداد 1394، 7:46 صبح
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 4 خرداد 1394، 11:49 صبح
تخصيص خوابگاه به دانشجويان عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 4 خرداد 1394، 11:44 صبح
کارت تغذيه در ايام امتحانات عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 4 خرداد 1394، 11:02 صبح
اخذ درس مباني و کاربرد کامپيوتر در رشته حسابداري عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 2 خرداد 1394، 8:56 صبح
برگزاري جلسات دفاع و درخواست سنوات در نيمسال اول 95-94 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 25 فروردین 1394، 10:50 صبح
لغو ترم تحصيلي در صورت عدم تعيين وضعيت بدهي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 23 فروردین 1394، 3:29 عصر
پرداخت بدهي مالي عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 12 اسفند 1393، 2:03 عصر
برنامه کلاسي نهايي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 94-93 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 12 اسفند 1393، 2:02 عصر
بخشهاي مهمي از مقررات و آئين نامه هاي آموزشي عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 14 بهمن 1393، 9:18 صبح
دسترسي به فايل ضبط کلاسهاي آنلاين عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 13 بهمن 1393، 2:50 عصر
اخذ درس امنيت شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 7 بهمن 1393، 2:39 عصر
دانشجويان رشته ي مديريت فناوري اطلاعات (ما قبل 93) عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 7 بهمن 1393، 2:04 عصر
انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 7 بهمن 1393، 2:02 عصر
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس آنلاين عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 30 دی 1393، 2:49 عصر
تمديد سنوات تحصيلي عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 27 دی 1393، 10:06 صبح
آخرين مهلت جهت انتخاب واحد عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 24 دی 1393، 10:59 صبح
تسويه حساب عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 23 دی 1393، 12:17 عصر
اخذ درس حسابداري دولتي پيشرفته عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 22 دی 1393، 9:03 صبح
اخذ واحد پايان نامه عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 21 دی 1393، 10:24 صبح
تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 21 دی 1393، 8:29 صبح
عدم بارگذاري پايان نامه در سامانه ايرانداک عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 21 دی 1393، 7:57 صبح
تمديد تاريخ درخواست مجوز دفاع عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 20 دی 1393، 9:14 صبح
تعويق امتحانات روز چهارشنبه مورخ 93/10/10 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 8 دی 1393، 4:38 عصر
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 3 دی 1393، 11:48 صبح
برنامه امتحاني نيمسال اول 94-93 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت در جلسه امتحان عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 3 دی 1393، 9:24 صبح
تخصيص خوابگاه به دانشجويان عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 1 دی 1393، 8:42 صبح
کارت تغذيه در ايام امتحانات عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 29 آذر 1393، 4:35 عصر
مسابقات بسکتبال درون دانشگاهي (پسران) عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 15 آذر 1393، 8:33 صبح
درخواست مجوز دفاع عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 3 آذر 1393، 1:16 عصر
تحويل پروپزال رشته مديريت و حسابداري عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 21 آبان 1393، 9:45 صبح
برنامه نهايي کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 94-93 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 17 آبان 1393، 5:55 عصر
نتيجه درخواست تغيير شيوه آموزشي عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 4 آبان 1393، 10:11 صبح
دريافت ايميل دانشجويي براي دانشجويان ورودي 93 جهت دسترسي به منابع الکترونيکي عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 27 مهر 1393، 11:05 صبح
راهنماي RSS سايت عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 22 مهر 1393، 6:30 عصر
قابل توجه دانشجويان محترم رشته علوم کامپيوتر عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 2 مهر 1393، 1:18 عصر
تحويل پروپوزال رشته حسابداري عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 26 شهریور 1393، 1:45 عصر
تست موارد لازم براي ورود به کلاس آنلاين عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 25 شهریور 1393، 12:07 عصر
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس آنلاين عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 25 شهریور 1393، 12:06 عصر
تحويل فرم سمينار رشته علوم کامپيوتر عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 23 شهریور 1393، 12:58 عصر
زمان برگزاري اولين جلسه آموزشياران عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 22 شهریور 1393، 11:01 صبح
گزارش پيشرفت پايان نامه عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 22 شهریور 1393، 10:18 صبح
انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 16 شهریور 1393، 11:43 صبح
برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان مجازی ورودی 93 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 12 شهریور 1393، 1:25 عصر
قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت فناوری اطلاعات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 9 شهریور 1393، 2:29 عصر
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 8 شهریور 1393، 9:39 صبح
تاییدیه تحصیلی عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 23 تیر 1393، 12:29 عصر
تحویل پروپزال عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 15 تیر 1393، 12:44 عصر
ساعت اداری در ماه رمضان و تعطیلات تابستانی دانشگاه عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 11 تیر 1393، 11:12 صبح
اطلاعیه مربوط به دانشجویان رشته حسابداری عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 10 تیر 1393، 11:33 صبح
درخواست مجوز دفاع عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 10 تیر 1393، 10:45 صبح
برنامه امتحانی نیمسال دوم 93-92 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجویی یا فرم تثبیت در جلسه امتحان عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 7 خرداد 1393، 12:06 عصر
جهت تهیه فیش غذا در ایام امتحانات عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 7 خرداد 1393، 10:15 صبح
تخصیص خوابگاه‌ به دانشجویان عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 3 خرداد 1393، 3:15 عصر
نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات و حسابداری عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 29 اردیبهشت 1393، 12:09 عصر
جهت مشاهده رویدادهای تقویم در آخرین روزهای ماه عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 28 اردیبهشت 1393، 3:13 عصر
اطلاعیه درخواست تبدیل وضعیت آموزشی دانشجویان رشته مدیریت و حسابداری (اصلاح شده) عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 8 اردیبهشت 1393، 8:25 صبح
اطلاعیه درخواست تبدیل وضعیت آموزشی دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 6 اردیبهشت 1393، 9:52 صبح
جهت تکمیل مدارک تحصیلی دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 6 اردیبهشت 1393، 8:01 صبح
اخطار به دانشجویان دارای نقص مدرک تحصیلی عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 2 اردیبهشت 1393، 12:14 عصر
جهت تکمیل مدارک دانشجویان عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 1 اردیبهشت 1393، 8:19 صبح
تحویل پروپزال رشته مهندسی کامپیوتر عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 26 فروردین 1393، 12:26 عصر
اساتید راهنمای دانشجویان سمینار رشته علوم کامپیوتر عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 26 فروردین 1393، 9:15 صبح
لزوم تغییر ایمیل کاربران از یاهو، هاتمیل، لایو و آتلوک به سرورهای دیگر عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 25 فروردین 1393، 10:45 صبح
آخرین مهلت جهت تکمیل فرم تقاضانامه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کارشناسی عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 24 فروردین 1393، 11:51 صبح
گزارش پیشرفت پایان نامه عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 19 فروردین 1393، 2:56 عصر
تست موارد لازم برای ورود به کلاس آنلاین عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 19 فروردین 1393، 9:33 صبح
تکمیل فرم تقاضانامه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کارشناسی(اصلاح شده) عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 6 اسفند 1392، 10:47 صبح
برنامه کلاسی نهایی دروس ارائه شده در ترم دوم 93-92 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 30 بهمن 1392، 10:50 صبح
تحویل پروپوزال رشته حسابداری عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 29 بهمن 1392، 9:43 صبح
عدم تعطیلی روز چهارشنبه مورخ 23 بهمن ماه عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 21 بهمن 1392، 3:03 عصر
دریافت فایل ضبط کلاسهای آنلاین ترم گذشته عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 21 بهمن 1392، 11:34 صبح
دسترسی به فایل ضبط شده کلاسهای آنلاین عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 20 بهمن 1392، 8:07 صبح
عدم تعطیلی روز چهارشنبه مورخ 16 بهمن ماه عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 15 بهمن 1392، 9:04 صبح
تمدید زمان حذف و اضافه عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 14 بهمن 1392، 11:34 صبح
فرم سمینار رشته علوم کامپیوتر عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 12 بهمن 1392، 3:06 عصر
اطلاعیه مربوط به دانشجویان رشته حسابداری-ترم سوم عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 8 بهمن 1392، 10:32 صبح
قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات ورودی 91 (غیر از پردیس) عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 8 بهمن 1392، 10:00 صبح
اطلاعیه مربوط به دانشجویان رشته حسابداری-ترم چهارم عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 8 بهمن 1392، 8:55 صبح
ارائه درس تحلیل آماری گروه 11 رشته مدیریت فناوری اطلاعات عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 7 بهمن 1392، 10:53 صبح
زمان برگزاری اولین کلاس آموزشیاران عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 6 بهمن 1392، 2:11 عصر
جهت حذف و اضافه رشته مهندسی کامپیوتر عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 6 بهمن 1392، 11:26 صبح
انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 2 بهمن 1392، 10:47 صبح
نمرات درس برنامه ریزی منابع سازمان عکس استاد آقاي دکتر ناظمياستاد آقاي دکتر ناظمي 0 استاد آقاي دکتر ناظمي
دوشنبه، 23 دی 1392، 9:37 صبح
صفحه: () 1 2 3 ()