News

آگهي ها و اخبار عمومي


صفحه: ()   1  2  3
مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
جهت اخذ بیش از 12 واحد درسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات عکس *مدير ارشد سيستم *مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
17 آذر، 13:27
لزوم انجام ارزشیابی در سامانه گلستان قبل از انتخاب واحد عکس *مدير ارشد سيستم *مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
17 آذر، 10:45
پرداخت بدهی شهریه عکس *مدير ارشد سيستم *مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
16 آذر، 13:31
اخذ دروس پیشنیاز رشته مدیریت فناوری اطلاعات عکس *مدير ارشد سيستم *مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
13 آذر، 11:15
نرم افزارهای مورد نیاز کاربران سیستم عامل اندروید عکس *مدير ارشد سيستم *مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
12 آذر، 11:31
برنامه کلاسی دروس ارائه شده در ترم اول 93-92 عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
10 آذر، 15:17
عدم پرداخت شهریه و حذف واحدهای درسی از سامانه گلستان عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
26 آبان، 11:40
تمدید سنوات تحصیلی عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
7 آبان، 14:22
اطلاعیه برای دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات و حسابداری عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
1 آبان، 16:08
به روزرسانی نرم افزارهای لازم برای ورود به کلاس آنلاین عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
30 مهر، 12:48
عدم تخصیص طرح پویایی و سلامت به دانشجویان دوره های مجازی عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
23 مهر، 10:13
اطلاعیه برای دانشجویان رشته علوم کامپیوتر عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
23 مهر، 08:30
نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی تعدادی از دانشجویان عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
14 مهر، 14:41
ثبت الکترونیکی پایان نامه های کارشناسی ارشد در سامانه گلستان عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
14 مهر، 13:48
تسویه بدهی شهریه و فعال شدن دسترسی در سایت عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
30 شهریور، 10:32
اتخاذ یکی از دروس رشته حسابداری در زمان حذف و اضافه عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
12 شهریور، 15:33
اخذ دروس عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
10 شهریور، 14:25
انتخاب واحد و انجام مراحل تثبیت ثبت نام عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
6 شهریور، 15:05
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۳-۹۲ عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
6 شهریور، 14:30
امتحانات پایان ترم پردیس عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
29 مرداد، 10:12
برنامه امتحانی پردیس عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
28 مرداد، 10:32
درخواست مجوز دفاع عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
26 مرداد، 09:46
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در مرداد ماه عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
2 مرداد، 10:33
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در مرداد ماه عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
2 مرداد، 10:32
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در تير ماه عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
26 تیر، 13:17
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در تیر ماه عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
26 تیر، 13:15
زمان امتحانات دانشجویان پردیس عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
29 خرداد، 16:49
آخرین نسخه Flash player عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
29 خرداد، 16:48
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در خرداد ماه عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
19 خرداد، 13:38
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در خرداد ماه عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
19 خرداد، 13:38
برنامه تغییر یافته امتحانات نیمسال دوم ۹۱-۹۲ عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
6 خرداد، 13:37
تخصیص خوابگاه‌ به دانشجویان عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
6 خرداد، 13:37
پرداخت شهریه دانشجویان پردیس عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
31 اردیبهشت، 15:07
دسترسی دانشجویان رشته حسابداری (پردیس ۱) به منابع الکترونیکی عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
31 اردیبهشت، 15:07
برنامه کلاسی اردیبهشت ماه عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
23 اردیبهشت، 10:49
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در اردیبهشت ماه عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
21 اردیبهشت، 10:10
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در اردیبهشت ماه عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
17 اردیبهشت، 14:33
برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان مجازی پردیس (تکمیل ظرفیت) عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
10 اردیبهشت، 15:38
پذیرش بدون آزمون در دانشگاه یزد عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
4 اردیبهشت، 15:20
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در فروردین ماه عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
21 فروردین، 17:14
ارسال فرم سمینار۲ رشته علوم کامپیوتر عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
21 فروردین، 12:31
تبریک سال نو و برنامه کلاسی فروردین ماه ۱۳۹۲ عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
21 فروردین، 10:18
تاریخ شروع کلاسهای آنلاین دانشجویان مجازی پردیس (مرحله اول) عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
21 فروردین، 10:17
نصب آخرین نسخه نرم افزار add-in عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
21 فروردین، 10:17
برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان مجازی پردیس (مرحله اول) عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
17 فروردین، 14:24
اساتید سمینار رشته علوم کامپیوتر عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
16 اسفند، 10:45
برنامه کلاسی اسفند ماه عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
16 اسفند، 10:42
تسویه بدهی شهریه عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
12 اسفند، 17:03
تحویل پروپزال رشته کامپیوتر عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
30 بهمن، 15:29
برنامه کلاسی بهمن ماه نیمسال دوم ۹۲-۹۱ عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
23 بهمن، 16:20
قابل توجه دانشجویان پژوهش محور رشته علوم کامپیوتر عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
11 بهمن، 15:26
لیست دروس ارائه شده در نیمسال دوم ۹۲-۹۱ عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
4 بهمن، 11:31
برنامه درسی پیشنهادی و آموزشی رشته مهندسی کامپیوتر عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
3 بهمن، 14:06
انتخاب واحد و انجام مراحل تثبیت ثبت نام عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
27 دی، 13:42
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۲-۹۱ عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
25 دی، 11:26
برنامه امتحانات نیمسال اول ۹۲-۹۱ عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
10 دی، 14:29
کارت تغذیه در ایام امتحانات عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
10 دی، 14:06
برنامه کلاسی دی ماه عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
3 دی، 18:17
تائیدیه تحصیلی عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
29 آذر، 16:56
گزارش پیشرفت پایان نامه عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
29 آذر، 16:56
برنامه کلاسی آذر ماه عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
21 آذر، 12:22
برنامه کلاسی آبان ماه عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
30 آبان، 15:28
انصراف دانشجویان جدیدالورود از تحصیل عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
19 مهر، 12:20
برنامه کلاسی شهریور و مهرماه نیمسال اول ۹۲-۹۱ عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
19 مهر، 10:11
راهنمای کاربری سیستم عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
28 شهریور، 17:56
اطلاعیه تخلف حذف پزشکی عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
26 دی، 22:06
راهنمای RSS عکس * واحد خبر * واحد خبر 0 * واحد خبر
4 آبان، 20:35
راهنمای استفاده از ezproxy عکس مدير فني سيستم مدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
11 مهر، 19:35
برنامه درسی پیشنهادی رشته مهندسی کامپیوتر عکس *مدير ارشد سيستم *مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
11 مهر، 18:59
اطلاعیه دفتر گسترش آموزش عالی در خصوص ادامه تحصیل دانش آموختگان دوره های مجازی عکس مدير فني سيستم مدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
15 مرداد، 18:56
فرمت جدید صفحه اول پایان‌نامه عکس *پشتيبان آموزش *پشتيبان آموزش 0 *پشتيبان آموزش
29 دی، 21:52
استفاده از سرویس EZProxy عکس *مدير ارشد سيستم *مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
8 اردیبهشت، 12:45
اشکالات در خصوص دسترسی VPN يا سرويس Ezproxy عکس *مدير ارشد سيستم *مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
15 فروردین، 16:32
دسترسی جدید جهت استفاده از منابع الکترونیکی دانشگاه عکس واحد صدور شناسه Ezproxy واحد صدور شناسه Ezproxy 0 واحد صدور شناسه Ezproxy
25 اسفند، 09:57
صفحه: ()   1  2  3