اخبار سايت

News

آگهي ها و اخبار عمومي


Page: () 1 2 3 4
DiscussionStarted byRepliesLast post
اتخاذ یکی از دروس رشته حسابداری در زمان حذف و اضافه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 12 Shahrivar 1392, 3:33 PM
اخذ دروس Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Sunday, 10 Shahrivar 1392, 2:25 PM
انتخاب واحد و انجام مراحل تثبیت ثبت نام Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 6 Shahrivar 1392, 3:05 PM
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۳-۹۲ Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 6 Shahrivar 1392, 2:30 PM
امتحانات پایان ترم پردیس Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 29 Mordad 1392, 10:12 AM
برنامه امتحانی پردیس Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Monday, 28 Mordad 1392, 10:32 AM
درخواست مجوز دفاع Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Saturday, 26 Mordad 1392, 9:46 AM
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در مرداد ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 2 Mordad 1392, 10:33 AM
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در مرداد ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 2 Mordad 1392, 10:32 AM
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در تير ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 26 Tir 1392, 1:17 PM
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در تیر ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 26 Tir 1392, 1:15 PM
زمان امتحانات دانشجویان پردیس Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 29 Khordad 1392, 4:49 PM
آخرین نسخه Flash player Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 29 Khordad 1392, 4:48 PM
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در خرداد ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Sunday, 19 Khordad 1392, 1:38 PM
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در خرداد ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Sunday, 19 Khordad 1392, 1:38 PM
برنامه تغییر یافته امتحانات نیمسال دوم ۹۱-۹۲ Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Monday, 6 Khordad 1392, 1:37 PM
تخصیص خوابگاه‌ به دانشجویان Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Monday, 6 Khordad 1392, 1:37 PM
پرداخت شهریه دانشجویان پردیس Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 31 Ordibehesht 1392, 3:07 PM
دسترسی دانشجویان رشته حسابداری (پردیس ۱) به منابع الکترونیکی Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 31 Ordibehesht 1392, 3:07 PM
برنامه کلاسی اردیبهشت ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Monday, 23 Ordibehesht 1392, 10:49 AM
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در اردیبهشت ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Saturday, 21 Ordibehesht 1392, 10:10 AM
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در اردیبهشت ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 17 Ordibehesht 1392, 2:33 PM
برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان مجازی پردیس (تکمیل ظرفیت) Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 10 Ordibehesht 1392, 3:38 PM
پذیرش بدون آزمون در دانشگاه یزد Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 4 Ordibehesht 1392, 3:20 PM
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در فروردین ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 21 Farvardin 1392, 5:14 PM
ارسال فرم سمینار۲ رشته علوم کامپیوتر Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 21 Farvardin 1392, 12:31 PM
تبریک سال نو و برنامه کلاسی فروردین ماه ۱۳۹۲ Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 21 Farvardin 1392, 10:18 AM
تاریخ شروع کلاسهای آنلاین دانشجویان مجازی پردیس (مرحله اول) Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 21 Farvardin 1392, 10:17 AM
نصب آخرین نسخه نرم افزار add-in Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 21 Farvardin 1392, 10:17 AM
برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان مجازی پردیس (مرحله اول) Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Saturday, 17 Farvardin 1392, 2:24 PM
اساتید سمینار رشته علوم کامپیوتر Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 16 Esfand 1391, 10:45 AM
برنامه کلاسی اسفند ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 16 Esfand 1391, 10:42 AM
تسویه بدهی شهریه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Saturday, 12 Esfand 1391, 5:03 PM
تحویل پروپزال رشته کامپیوتر Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Monday, 30 Bahman 1391, 3:29 PM
برنامه کلاسی بهمن ماه نیمسال دوم ۹۲-۹۱ Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Monday, 23 Bahman 1391, 4:20 PM
قابل توجه دانشجویان پژوهش محور رشته علوم کامپیوتر Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 11 Bahman 1391, 3:26 PM
لیست دروس ارائه شده در نیمسال دوم ۹۲-۹۱ Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 4 Bahman 1391, 11:31 AM
برنامه درسی پیشنهادی و آموزشی رشته مهندسی کامپیوتر Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 3 Bahman 1391, 2:06 PM
انتخاب واحد و انجام مراحل تثبیت ثبت نام Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 27 Dey 1391, 1:42 PM
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۲-۹۱ Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Monday, 25 Dey 1391, 11:26 AM
برنامه امتحانات نیمسال اول ۹۲-۹۱ Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Sunday, 10 Dey 1391, 2:29 PM
کارت تغذیه در ایام امتحانات Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Sunday, 10 Dey 1391, 2:06 PM
برنامه کلاسی دی ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Sunday, 3 Dey 1391, 6:17 PM
تائیدیه تحصیلی Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 29 Azar 1391, 4:56 PM
گزارش پیشرفت پایان نامه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 29 Azar 1391, 4:56 PM
برنامه کلاسی آذر ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 21 Azar 1391, 12:22 PM
برنامه کلاسی آبان ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 30 Aban 1391, 3:28 PM
انصراف دانشجویان جدیدالورود از تحصیل Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 19 Mehr 1391, 12:20 PM
برنامه کلاسی شهریور و مهرماه نیمسال اول ۹۲-۹۱ Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 19 Mehr 1391, 10:11 AM
راهنمای کاربری سیستم Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 28 Shahrivar 1391, 5:56 PM
اطلاعیه تخلف حذف پزشکی Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Monday, 26 Dey 1390, 10:06 PM
راهنمای RSS Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 4 Aban 1390, 8:35 PM
راهنمای استفاده از ezproxy Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 11 Mehr 1390, 7:35 PM
برنامه درسی پیشنهادی رشته مهندسی کامپیوتر Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 11 Mehr 1390, 6:59 PM
اطلاعیه دفتر گسترش آموزش عالی در خصوص ادامه تحصیل دانش آموختگان دوره های مجازی Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 15 Mordad 1390, 6:56 PM
فرمت جدید صفحه اول پایان‌نامه Picture of *پشتيبان آموزش*پشتيبان آموزش 0 *پشتيبان آموزش
Wednesday, 29 Dey 1389, 9:52 PM
استفاده از سرویس EZProxy Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 8 Ordibehesht 1389, 12:45 PM
اشکالات در خصوص دسترسی VPN يا سرويس Ezproxy Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 15 Farvardin 1389, 4:32 PM
دسترسی جدید جهت استفاده از منابع الکترونیکی دانشگاه Picture of واحد صدور شناسه Ezproxyواحد صدور شناسه Ezproxy 0 واحد صدور شناسه Ezproxy
Tuesday, 25 Esfand 1388, 9:57 AM
Page: () 1 2 3 4