اخبار سايت

News

آگهي ها و اخبار عمومي


صفحه: () 1 2 3 4
مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
اطلاعیه تخلف حذف پزشکی عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
دوشنبه، 26 دی 1390، 10:06 عصر
راهنمای RSS عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 4 آبان 1390، 8:35 عصر
راهنمای استفاده از ezproxy عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 11 مهر 1390، 7:35 عصر
برنامه درسی پیشنهادی رشته مهندسی کامپیوتر عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 11 مهر 1390، 6:59 عصر
اطلاعیه دفتر گسترش آموزش عالی در خصوص ادامه تحصیل دانش آموختگان دوره های مجازی عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 15 مرداد 1390، 6:56 عصر
فرمت جدید صفحه اول پایان‌نامه عکس *پشتيبان آموزش*پشتيبان آموزش 0 *پشتيبان آموزش
چهارشنبه، 29 دی 1389، 9:52 عصر
استفاده از سرویس EZProxy عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 8 اردیبهشت 1389، 12:45 عصر
اشکالات در خصوص دسترسی VPN يا سرويس Ezproxy عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 15 فروردین 1389، 4:32 عصر
دسترسی جدید جهت استفاده از منابع الکترونیکی دانشگاه عکس واحد صدور شناسه Ezproxyواحد صدور شناسه Ezproxy 0 واحد صدور شناسه Ezproxy
سه‌شنبه، 25 اسفند 1388، 9:57 صبح
صفحه: () 1 2 3 4