اخبار سايت

News

آگهي ها و اخبار عمومي


مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
سنجاق‌شدهدسترسي به فايل ضبط شده ي کلاس هاي آنلاين و گزارش نقص احتمالي عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
سه‌شنبه، 29 آبان 1397، 9:08 صبح
مهلت انجام نظرسنجي در سامانه ي گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400، 9:15 عصر
تغيير تاريخ آخرين مهلت حذف تك درس و ارزيابي اساتيد توسط دانشجو در نيمسال دوم 1400-1399 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 23 فروردین 1400، 11:06 صبح
اطلاعيه ثبت نام وام دانشجويان در نيمسال دوم تحصيلي 400-1399 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 25 اسفند 1399، 12:02 عصر
ثبت نام دانشجويان در سامانه وزارت ارتباطات براي بهره مندي از اينترنت رايگان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 5 اسفند 1399، 11:40 صبح
سنوات دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي 97 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 5 اسفند 1399، 11:10 صبح
تقويم آموزشي سال تحصيلي 1400-1399 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 27 دی 1399، 10:07 صبح
راهنماي آموزشي شرکت در آزمون هاي آنلاين در سامانه مديريت يادگيري (LMS) عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 7 دی 1399، 11:18 صبح
مهلت انجام نظرسنجي در سامانه ي گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 1 دی 1399، 9:25 صبح
چگونگي دريافت اصل مدارک عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 29 آذر 1399، 2:57 عصر
تمديد سنوات ترم هفتم مقطع كارشناسي ارشد در نيمسال اول 1400-1399 به شرط دفاع از پايان نامه عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 4 آبان 1399، 10:46 صبح
تغيير شيوه ورودي 98 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 15 مهر 1399، 8:18 صبح
آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 30 تیر 1399، 8:41 صبح
لزوم اخذ تمامي واحدهاي درسي مطابق با جدول ارائه شده در هر نيمسال تحصيلي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 30 تیر 1399، 8:05 صبح
***اطلاعيه در مورد برگزاري امتحانات پايان ترم به صورت الکترونيکي*** عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 3 تیر 1399، 4:57 عصر
ارزشيابي نيمسال دوم 99-98 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 20 اردیبهشت 1399، 11:33 صبح
تغییرات در تقويم آموزشي نیمسال دوم تحصیلی 1399 - 1398 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 16 اردیبهشت 1399، 6:12 عصر
تعطيلي کلاس هاي آنلاين مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيدبهشتي تا پايان هفته ي جاري عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 4 اسفند 1398، 11:52 صبح
بازه هفته هاي فرد و زوج در نيمسال دوم 99-98 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 21 بهمن 1398، 10:28 صبح
تقويم آموزشي نيمسال دوم تحصيلي 99-98 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 21 بهمن 1398، 10:25 صبح
نقص مدارک و عدم امکان ثبت نام ترم آتي (2-99-98) عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 21 بهمن 1398، 10:25 صبح
دستورالعمل غيبت در جلسات امتحان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 22 دی 1398، 2:32 عصر
محل برگزاری امتحانات نيمسال اول 99-98 مرکز آموزش الکترونیکی عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 18 دی 1398، 2:14 عصر
پيرو اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره الکترونيکي در ایام امتحانات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 18 دی 1398، 2:12 عصر
اطلاعيه در مورد رزرو و خريد غذا در ايام امتحانات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 15 دی 1398، 12:13 عصر
اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره الکترونيکي در ایام امتحانات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 11 دی 1398، 2:50 عصر
تمديد مهلت انجام نظرسنجي در سامانه ي گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 2 دی 1398، 11:38 صبح
مهلت پرداخت بدهي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 2 دی 1398، 9:59 صبح
يادآوري مهلت انجام نظرسنجي در سامانه ي گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 27 آذر 1398، 2:45 عصر
اطلاعيه مهم در مورد برگزاري کلاس هاي آنلاين در زمان تعطيلات احتمالي آتي به علت آلودگي هوا عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 27 آذر 1398، 11:17 صبح
برگزاري كلاسهاي آنلاين روز سه شنبه مورخ ٩٨/٩/٢٦ در صورت حضور اساتيد عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 26 آذر 1398، 9:50 صبح
برقراری کلاس های آنلاین مرکز آموزش الکترونیکی در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۵ عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 24 آذر 1398، 7:31 عصر
اعلام تعطيلي کلاس هاي آنلاين مرکز آموزش الکترونيکي در تاريخ 98/8/26 عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
شنبه، 25 آبان 1398، 8:40 عصر
اعلام تعطيلي کلاس هاي آنلاين مرکز آموزش الکترونيکي در تاريخ 98/8/25 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 25 آبان 1398، 11:23 صبح
مهلت انجام نظرسنجي در سامانه ي گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 20 آبان 1398، 8:37 صبح
عدم لزوم ارائه ي کارنامه ي سلامت دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 24 مهر 1398، 2:51 عصر
لزوم اخذ کليه ي واحد هاي ارائه شده براي هر نيمسال عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 15 مهر 1398، 9:35 صبح
قابل توجه دانشجويان کارآفريني ورودي 97 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 9 مهر 1398، 1:39 عصر
تغيير شيوه ورودي 97 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 8 مهر 1398، 9:39 صبح
لزوم اخذ حداقل واحد درسي در نيمسال اول 99-98 در سامانه ي گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 7 مهر 1398، 2:16 عصر
تقويم آموزشي سال تحصيلي 99-98 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 5 مرداد 1398، 2:14 عصر
آخرين مهلت انجام نظرسنجي در سامانه گلستان عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
سه‌شنبه، 7 خرداد 1398، 12:22 عصر
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 98-97 * عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 31 اردیبهشت 1398، 1:02 عصر
مهلت پرداخت بدهي شهريه عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 28 اردیبهشت 1398، 12:28 عصر
لزوم نظرسنجي در سامانه گلستان عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
شنبه، 31 فروردین 1398، 2:48 عصر
رفع نقص مدارک عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 25 فروردین 1398، 2:22 عصر
بارگزاري پروپوزال در پيشخوان خدمت سامانه گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 25 اسفند 1397، 4:32 عصر
تحويل مدرک کارشناسي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 8 اسفند 1397، 9:24 صبح
قابل توجه دانشجويان ورودي 96 و 97 (تعيين وضعيت نظام وظيفه) عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 4 اسفند 1397، 12:29 عصر
قابل توجه دانشجويان رشته اقتصاد عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 24 بهمن 1397، 10:39 صبح
حذف ترم دانشجويان با تعداد واحد زير 8 واحد عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 23 بهمن 1397، 3:02 عصر
رفع خطاي بدهي ترميم در سامانه گلستان عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
یکشنبه، 21 بهمن 1397، 1:23 عصر
لزوم حضور در کلاس هاي آنلاين عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
چهارشنبه، 17 بهمن 1397، 1:30 عصر
مهلت پرداخت بدهي شهريه عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
چهارشنبه، 17 بهمن 1397، 1:20 عصر
کسري مدارک عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
چهارشنبه، 17 بهمن 1397، 1:13 عصر
تکميل پروپوزال براي دانشجويان پژوهش محور عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 10 بهمن 1397، 12:58 عصر
زمان انتخاب واحد دانشجوياني که ارزشيابي اساتيد را انجام نداده اند عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 3 بهمن 1397، 10:32 صبح
تقويم آموزشي نيمسال دوم تحصيلي 98-97 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 2 بهمن 1397، 9:55 صبح
اطلاعيه راهنماي ثبت پروپوزال دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه در سامانه ايرانداک عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 1 بهمن 1397، 9:45 صبح
تکمیل ظرفیت اسکان دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 16 دی 1397، 8:17 صبح
دستورالعمل غيبت در امتحانات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 16 دی 1397، 8:09 صبح
زمان برگزاري امتحانات رشته هاي مديريت و حسابداري عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
سه‌شنبه، 11 دی 1397، 3:27 عصر
اعلام محل برگزاري امتحانات پايان ترم نيمسال دوم تحصيلي 98-97 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 10 دی 1397، 3:13 عصر
اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان مرکز آموزش الکترونيکي در ایام امتحانات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 10 دی 1397، 3:09 عصر
مهلت ارسال درخواست دانشجويان در کميسيون موارد خاص عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 9 دی 1397، 10:41 صبح
اطلاعيه آموزشي - تغيير زمان برگزاري امتحان نهايي درس "مديريت مالي" عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
سه‌شنبه، 4 دی 1397، 1:42 عصر
اطلاعيه آموزشي - تغيير ساعت برگزاري امتحان نهايي درس "مديريت منابع انساني" (* اصلاح شده) عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
یکشنبه، 25 آذر 1397، 1:45 عصر
"ارزشيابي نيمسال اول 98-97" عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 13 آذر 1397، 10:13 صبح
اطلاعيه مهم در مورد مهلت پرداخت بدهي شهريه تا تاريخ 97/9/10 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 13 آذر 1397، 10:13 صبح
مهلت ارسال درخواست هاي آموزشي دانشجويان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 13 آذر 1397، 10:13 صبح
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 98-97 * عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 5 آذر 1397، 8:25 صبح
پرسشنامه رضايتمندي تحصيلي دوره هاي آموزش مجازي از ديدگاه دانشجويان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 28 آبان 1397، 11:14 صبح
تغيير شيوه آموزشي دانشجويان ورودي 96 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 5 آبان 1397، 2:42 عصر
انتخاب واحد عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 3 مهر 1397، 1:59 عصر
زمان کارگاه آنلاين آموزشي براي دانشجويان ورودي نيمسال تحصيلي 98-97 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 21 شهریور 1397، 11:34 صبح
تاييديه تحصيلي دانشجويان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 29 مرداد 1397، 9:15 صبح
تقويم آموزشي نميسال اول تحصيلي 98-97 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 14 مرداد 1397، 10:38 صبح
تعطيلات تابستانه دانشگاه عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
یکشنبه، 24 تیر 1397، 9:30 صبح
محل برگزاري امتحانات پايان ترم عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
شنبه، 19 خرداد 1397، 2:06 عصر
دستور العمل غيبت در امتحانات پايان ترم عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 12 خرداد 1397، 1:39 عصر
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 97-96 * عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 9 خرداد 1397، 11:37 صبح
اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره مجازی در ایام امتحانات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 7 خرداد 1397، 12:26 عصر
تمديد مهلت ارزيابي دانشجويان از اساتيد در سامانه ي گلستان عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
دوشنبه، 31 اردیبهشت 1397، 9:07 صبح
ارزيابي دانشجويان از اساتيد در سامانه ي گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 19 اردیبهشت 1397، 9:08 صبح
آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي سازمان وظيفه عمومي ناجا عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 9 اردیبهشت 1397، 12:26 عصر
درج درخواست حذف اضطراري درس و انصراف دانشجويان در پيشخوان سيستم جامع آموزشي گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 8 اردیبهشت 1397، 11:33 صبح
تغيير شيوه آموزشي دانشجويان ورودي 96 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 27 فروردین 1397، 11:14 صبح
تخصيص دانشجويان ارشد مجازي رشته مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي قدرت ورودي 96 جهت سمينار عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 26 فروردین 1397، 1:52 عصر
لزوم اتمام تحصيلات تا پايان سنوات مجاز عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 12 اسفند 1396، 9:59 صبح
آدرس کانال مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيد بهشتي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 21 بهمن 1396، 9:54 عصر
پروپوزال دانشجويان ورودي 95 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 17 بهمن 1396، 10:32 صبح
لزوم نصب اپليکيشن Adobe Connect جهت ورود به کلاس هاي آنلاين عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 16 بهمن 1396، 9:31 صبح
نحوه ي ثبت نام و يا ترميم در زمان حذف و اضافه در سامانه ي گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 14 بهمن 1396، 9:38 صبح
قابل توجه کلیه دانشجویان پژوهش محور رشته های مدیریت و حسابداری عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 11 بهمن 1396، 7:12 صبح
عدم امکان ورود به کلاس آنلاين در صورت نصب نبودن اپليکيشن Adobe Connect از تاريخ 96/11/11 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 10 بهمن 1396، 12:24 عصر
انتخاب واحد و ارزشيابي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 7 بهمن 1396، 11:10 صبح
راهنماي اخذ پايان نامه عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 2 بهمن 1396، 9:05 صبح
تقويم آموزشي نيمسال دوم تحصيلي 97-96 عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
شنبه، 30 دی 1396، 10:36 صبح
برگزاری دوره الکترونیکی آموزش پروپوزال نویسی عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
شنبه، 30 دی 1396، 10:35 صبح
جهت رزرو غذا در ايام امتحانات عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
شنبه، 16 دی 1396، 12:29 عصر
محل برگزاري امتحانات پايان ترم نيمسال تحصيلي 1-97-96 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 16 دی 1396، 8:07 صبح
* لزوم همراه داشتن كارت دانشجويي در جلسه امتحان * عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
شنبه، 16 دی 1396، 8:06 صبح
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
شنبه، 16 دی 1396، 8:05 صبح
تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
دوشنبه، 11 دی 1396، 9:35 صبح
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 97-96 * عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
یکشنبه، 12 آذر 1396، 3:04 عصر
نظرسنجی عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
شنبه، 11 آذر 1396، 1:49 عصر
دسترسي به فايل ضبط شده ي کلاس هاي آنلاين و گزارش نقص احتمالي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 4 آذر 1396، 8:34 صبح
رفع خطاي احتمالي فلش پلير جهت شرکت در کلاسهاي آنلاين با استفاده از مرورگر موزيلا فايرفاکس عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
یکشنبه، 21 آبان 1396، 12:35 عصر
زمان دسترسی به لینک تمامی کلاس های آنلاین برگزار شده عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 14 آبان 1396، 10:37 عصر
گواهي ويژه شاغلين عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 10 آبان 1396، 2:20 عصر
جهت تغيير شيوه آموزشي عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
سه‌شنبه، 25 مهر 1396، 8:13 صبح
اطلاعيه مهم در مورد تسويه حساب مالي در سامانه گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 4 مهر 1396، 9:49 صبح
تغيير گروه دروس رشته کتابداري (ورودي هاي 96 و 95) عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 2 مهر 1396، 1:42 عصر
اطلاعيه مهم در مورد اخذ واحدهاي درسي رشته کتابداري و کارآفريني عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 2 مهر 1396، 9:04 صبح
تاریخ برگزاری آخرین کارگاه آنلاین آموزشی از طریق سامانه lms برای ورودی های 96 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 28 شهریور 1396، 7:42 صبح
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس‌هاي آنلاين عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 26 شهریور 1396، 8:55 صبح
فايل راهنماي کارگاه هاي حضوري برگزار شده عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 25 شهریور 1396، 12:58 عصر
آغاز کلاس های آنلاین ورودی های 96 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 25 شهریور 1396، 9:49 صبح
زمان برگزاري اولين کلاس آنلاين آموزشياران عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 25 شهریور 1396، 9:43 صبح
تقويم آموزشي نيمسال اول تحصيلي 97-96 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 22 شهریور 1396، 8:27 صبح
اطلاعيه ثبت نام کليه ورودي ها در نيمسال اول 97-96 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 22 شهریور 1396، 8:23 صبح
برگزاري جلسات دفاع در نيمسال دوم 96-95 و درخواست سنوات براي نيمسال اول 97-96 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 19 شهریور 1396، 11:32 صبح
سنوات تحصيلي عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 19 شهریور 1396، 11:32 صبح
اطلاعيه اسکان موقت دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي در ايام امتحانات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 8 خرداد 1396، 9:46 صبح
تصويب پروپوزال عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 23 اردیبهشت 1396، 10:40 صبح
کسري مدرک عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 19 اردیبهشت 1396، 3:34 عصر
تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در سامانه گلستان (اطلاعيه تکميلي) عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 3 اردیبهشت 1396، 9:31 صبح
درج درخواست مرخصي تحصيلي و حذف ترم در پيشخوان خدمت عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 16 فروردین 1396، 9:06 صبح
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 96-95 - اصلاح شده * عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 21 اسفند 1395، 1:15 عصر
لزوم اخذ درس نظريه علوم کامپيوتر توسط دانشجويان رشته علوم کامپيوتر عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 17 بهمن 1395، 11:07 صبح
اخذ درس مديريت تامين و عمليات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 16 بهمن 1395، 10:33 صبح
رفع خطاي فلش پلير جهت شرکت در کلاسهاي آنلاين با استفاده از مرورگر موزيلا فايرفاکس عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 9 بهمن 1395، 7:50 صبح
زمان برگزاري اولين کلاس آنلاين آموزشياران عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 9 بهمن 1395، 7:46 صبح
اطلاعيه آموزشي جهت انتخاب واحد عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 6 بهمن 1395، 7:38 صبح
تمديد زمان انتخاب واحد ترم دوم 96-95 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 5 بهمن 1395، 3:29 عصر
فرم تعهد پرداخت شهريه عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 4 بهمن 1395، 10:07 صبح
اخذ درس مباني کامپيوتر عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 3 بهمن 1395، 11:51 صبح
زمان امتحان عکس * پشتيبان فني* پشتيبان فني 0 * پشتيبان فني
شنبه، 2 بهمن 1395، 3:35 عصر
تقويم تفصيلي نيمسال دوم 96-95 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 2 بهمن 1395، 10:07 صبح
زمان انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 29 دی 1395، 6:12 عصر
عدم حضور در جلسه امتحاني عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 12 دی 1395، 11:05 صبح
محل برگزاري امتحانات پايان نيمسال 1-96-95 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 8 دی 1395، 3:05 عصر
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 8 دی 1395، 11:06 صبح
اطلاعيه مهم در مورد تغيير ساعت امتحانات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 7 دی 1395، 6:13 عصر
اطلاعيه مهم در مورد مهلت پرداخت بدهي شهريه تا تاريخ 95/10/7 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 6 دی 1395، 8:40 صبح
تمديد سنوات تحصيلي نيمسال دوم 96-95 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 5 دی 1395، 3:22 عصر
تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 4 دی 1395، 11:51 صبح
جهت رزرو غذا در ايام امتحانات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 4 دی 1395، 9:46 صبح
رفع خطاي فلش پلير جهت شرکت در کلاسهاي آنلاين با استفاده از مرورگر موزيلا فايرفاکس عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 4 دی 1395، 9:46 صبح
استاد راهنماي انتخابي دانشجويان آموزش / پژوهش محور ورودي 94 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 21 آذر 1395، 1:47 عصر
تمديد مهلت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در گلستان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 21 آذر 1395، 11:13 صبح
اطلاعيه ساعات مراجعه به اداره ثبت نام و امتحانات مديريت خدمات آموزشي دانشگاه عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 14 آذر 1395، 9:08 صبح
تغيير زمان برگزاري کلاسهاي سه شنبه 9-9-95 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 7 آذر 1395، 12:08 عصر
قوانين درخواست انتقالي و مهمان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 6 آذر 1395، 10:11 صبح
اطلاعيه درخصوص بهره مندي از سنوات ارفاقي دانشجويان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 6 آذر 1395، 10:06 صبح
تغيير شيوه دانشجويان ورودي 94 در نيمسال اول 96-95 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 2 آذر 1395، 12:45 عصر
دسترسي به لينک آنلاين کلاسهاي برگزار شده عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 22 آبان 1395، 10:56 صبح
ثبت نام حضوري عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 11 آبان 1395، 12:14 عصر
درخواست کمسيون در سيستم گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 11 آبان 1395، 12:13 عصر
اخذ دروس پيشنياز رشته مهندسي برق عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 28 مهر 1395، 10:59 صبح
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 96-95 * عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 27 مهر 1395، 10:49 صبح
کلاسهاي آنلاين ضبط شده عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 12 مهر 1395، 7:48 صبح
اخذ درس مباني کامپيوتر عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 4 مهر 1395، 6:37 عصر
نحوه شرکت در کلاس آنلاين از طريق سيستم‌هاي عامل اندرويد و iOS عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 29 شهریور 1395، 6:42 عصر
اطلاعيه تغيير گروه دو درس استاد آقاي دکتر عرفان منش عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 28 شهریور 1395، 1:24 عصر
اخذ واحد عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 28 شهریور 1395، 1:24 عصر
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس‌هاي آنلاين عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 17 شهریور 1395، 7:14 عصر
برگزاري کارگاه آموزشي براي دانشجويان مجازي ورودي 95 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 13 شهریور 1395، 2:50 عصر
قابل توجه پذيرفته شدگان کارشناسي ارشد سال 95 در مرکز آموزش الکترونيکي عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 13 شهریور 1395، 9:27 صبح
اخذ واحد براي دانشجويان ورودي 94 به بعد عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 10 شهریور 1395، 2:55 عصر
تقويم آموزشي نيمسال اول تحصيلي 96-95 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 2 شهریور 1395، 1:36 عصر
آدرس ايميل واحد آموزش دوره‌هاي الکترونيکي عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 31 مرداد 1395، 9:28 صبح
تکميل و تحويل فرم تمديد سنوات آيين نامه اي جهت دانشجويان ورودي 93 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 12 مرداد 1395، 3:27 عصر
آخرين مهلت ارسال درخواست مجوز و برگزاري جلسه دفاع و تمديد سنوات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 8 تیر 1395، 9:34 صبح
الزامي بودن درخواست دفاع در پيشخوان خدمت سيستم جامع گلستان از تاريخ 95/3/29 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 29 خرداد 1395، 11:47 صبح
محل برگزاري امتحانات نيمسال دوم 95-94 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 8 خرداد 1395، 12:09 عصر
ساعت برگزاري امتحانات نوبت بعدازظهر عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 5 خرداد 1395، 9:47 صبح
برنامه امتحاني نيمسال دوم 95-94 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت در جلسه امتحان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 5 خرداد 1395، 9:47 صبح
جهت تهيه فيش غذا در ايام امتحانات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 5 خرداد 1395، 9:46 صبح
تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 4 خرداد 1395، 2:57 عصر
اطلاعيه مهم در مورد پرداخت بدهي شهريه عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1395، 11:20 صبح
جهت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در سامانه گلستان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1395، 11:20 صبح
تقويم آموزشي تفصيلي نيمسال دوم 95-94 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 14 اردیبهشت 1395، 2:20 عصر
تاييديه تحصيلي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 7 اردیبهشت 1395، 2:12 عصر
اخذ درس مباني و کاربرد کامپيوتر عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 1 اردیبهشت 1395، 12:19 عصر
درخواست گواهي اشتغال به تحصيل عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 9 اسفند 1394، 2:23 عصر
آخرين مهلت تسويه شهريه نيمسال دوم 95-94 ، تا 5 اسفندماه عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 2 اسفند 1394، 9:31 صبح
دفاع از پايان نامه عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 25 بهمن 1394، 3:00 عصر
برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 95-94 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 17 بهمن 1394، 3:32 عصر
انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 10 بهمن 1394، 9:56 صبح
جهت اخذ درس طراحي ريزپردازنده هاي ويژه عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 7 بهمن 1394، 10:15 صبح
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس آنلاين عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 4 بهمن 1394، 1:44 عصر
اخذ درس سمينار 2 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 30 دی 1394، 11:03 صبح
اخذ درس مسائل جاري حسابداري عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 29 دی 1394، 10:44 صبح
جهت اخذ درس معماري کامپيوتر پيشرفته عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 26 دی 1394، 8:15 صبح
تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 16 دی 1394، 2:13 عصر
ارائه مدارک دفاع از پايان نامه عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 7 دی 1394، 10:41 صبح
جهت رزرو غذا در ايام امتحانات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
پنج‌شنبه، 3 دی 1394، 4:13 عصر
استفاده از خوابگاه در ايام امتحانات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 2 دی 1394، 5:46 عصر
برنامه امتحاني نيمسال اول 95-94 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت در جلسه امتحان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 29 آذر 1394، 1:55 عصر
ضوابط و مقررات برگزاري امتحانات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 28 آذر 1394، 9:44 صبح
برگزاري جلسات دفاع در نيمسال اول 95-94 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 16 آذر 1394، 11:54 صبح
ارائه مدارک تحصيلي عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 9 آذر 1394، 11:17 صبح
تمديد سنوات تحصيلي ترم دوم 95-94 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 3 آذر 1394، 8:36 صبح
اطلاعيه تعطيلي روز دوشنبه مورخ 2/9/94 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 1 آذر 1394، 1:39 عصر
جهت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در سامانه گلستان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 24 آبان 1394، 9:39 صبح
آخرين مهلت تسويه شهريه نيمسال اول 95-94 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 19 آبان 1394، 9:30 صبح
آخرين مهلت ارائه ي پروپوزال عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 18 آبان 1394، 1:43 عصر
ايجاد بخش ارائه ي نظرات و پيشنهادات در سايت مرکز آموزش هاي الکترونيکي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 13 آبان 1394، 12:04 عصر
نصب مجدد آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس آنلاين عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 6 آبان 1394، 7:50 صبح
کارگاه هاي ارتقاء سلامت روان 1و2 ويژه دانشجويان ورودي 94 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 28 مهر 1394، 11:28 صبح
برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 95-94، به روز شده عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 27 مهر 1394، 2:17 عصر
اتاق گفتگوي دانشجويان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 25 مهر 1394، 3:22 عصر
پرداخت بدهي شهريه دانشجويان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 22 مهر 1394، 3:05 عصر
دسترسي به فايل ضبط کلاسهاي آنلاين عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 22 مهر 1394، 2:31 عصر
موارد مصوب در جلسه کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 19 مهر 1394، 1:43 عصر
عدم مراجعه حضوري به مديريت امور آموزشي عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 19 مهر 1394، 1:41 عصر
فايل ويدئويي راهنماي کار با سايت و کلاس آنلاين عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 14 مهر 1394، 4:17 عصر
تحويل پروپوزال رشته مهندسي کامپيوتر عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 7 مهر 1394، 1:12 عصر
پرداخت شهريه سنوات اضافي عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 1 مهر 1394، 9:07 صبح
تاريخ شروع کلاسهاي آنلاين ورودي 94 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 21 شهریور 1394، 2:03 عصر
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس آنلاين عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 14 شهریور 1394، 12:27 عصر
برگزاري کارگاه آموزشي براي دانشجويان مجازي ورودي 94 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 9 شهریور 1394، 12:30 عصر
تقويم آموزشي سال تحصيلي 95-94 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 4 شهریور 1394، 1:41 عصر
جهت تغيير وضعيت آموزشي عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 18 مرداد 1394، 11:46 صبح
تمديد سنوات تحصيلي ترم اول 95-94 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 12 مرداد 1394، 2:26 عصر
وصول تائيديه تحصيلي و ريزنمرات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 24 تیر 1394، 2:54 عصر
برنامه امتحاني نيمسال دوم 94-93 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت در جلسه امتحان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 9 خرداد 1394، 7:46 صبح
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 4 خرداد 1394، 11:49 صبح
تخصيص خوابگاه به دانشجويان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 4 خرداد 1394، 11:44 صبح
کارت تغذيه در ايام امتحانات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 4 خرداد 1394، 11:02 صبح
اخذ درس مباني و کاربرد کامپيوتر در رشته حسابداري عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 2 خرداد 1394، 8:56 صبح
برگزاري جلسات دفاع و درخواست سنوات در نيمسال اول 95-94 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 25 فروردین 1394، 10:50 صبح
لغو ترم تحصيلي در صورت عدم تعيين وضعيت بدهي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 23 فروردین 1394، 3:29 عصر
پرداخت بدهي مالي عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 12 اسفند 1393، 2:03 عصر
برنامه کلاسي نهايي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 94-93 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 12 اسفند 1393، 2:02 عصر
بخشهاي مهمي از مقررات و آئين نامه هاي آموزشي عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 14 بهمن 1393، 9:18 صبح
دسترسي به فايل ضبط کلاسهاي آنلاين عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 13 بهمن 1393، 2:50 عصر
اخذ درس امنيت شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 7 بهمن 1393، 2:39 عصر
دانشجويان رشته ي مديريت فناوري اطلاعات (ما قبل 93) عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 7 بهمن 1393، 2:04 عصر
انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 7 بهمن 1393، 2:02 عصر
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس آنلاين عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 30 دی 1393، 2:49 عصر
تمديد سنوات تحصيلي عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 27 دی 1393، 10:06 صبح
آخرين مهلت جهت انتخاب واحد عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 24 دی 1393، 10:59 صبح
تسويه حساب عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 23 دی 1393، 12:17 عصر
اخذ درس حسابداري دولتي پيشرفته عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 22 دی 1393، 9:03 صبح
اخذ واحد پايان نامه عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 21 دی 1393، 10:24 صبح
تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 21 دی 1393، 8:29 صبح
عدم بارگذاري پايان نامه در سامانه ايرانداک عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 21 دی 1393، 7:57 صبح
تمديد تاريخ درخواست مجوز دفاع عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 20 دی 1393، 9:14 صبح
تعويق امتحانات روز چهارشنبه مورخ 93/10/10 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 8 دی 1393، 4:38 عصر
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 3 دی 1393، 11:48 صبح
برنامه امتحاني نيمسال اول 94-93 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت در جلسه امتحان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 3 دی 1393، 9:24 صبح
تخصيص خوابگاه به دانشجويان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 1 دی 1393، 8:42 صبح
کارت تغذيه در ايام امتحانات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 29 آذر 1393، 4:35 عصر
مسابقات بسکتبال درون دانشگاهي (پسران) عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 15 آذر 1393، 8:33 صبح
درخواست مجوز دفاع عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 3 آذر 1393، 1:16 عصر
تحويل پروپزال رشته مديريت و حسابداري عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 21 آبان 1393، 9:45 صبح
برنامه نهايي کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 94-93 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 17 آبان 1393، 5:55 عصر
نتيجه درخواست تغيير شيوه آموزشي عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 4 آبان 1393، 10:11 صبح
دريافت ايميل دانشجويي براي دانشجويان ورودي 93 جهت دسترسي به منابع الکترونيکي عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 27 مهر 1393، 11:05 صبح
راهنماي RSS سايت عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 22 مهر 1393، 6:30 عصر
قابل توجه دانشجويان محترم رشته علوم کامپيوتر عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 2 مهر 1393، 1:18 عصر
تحويل پروپوزال رشته حسابداري عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 26 شهریور 1393، 1:45 عصر
تست موارد لازم براي ورود به کلاس آنلاين عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 25 شهریور 1393، 12:07 عصر
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس آنلاين عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 25 شهریور 1393، 12:06 عصر
تحويل فرم سمينار رشته علوم کامپيوتر عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 23 شهریور 1393، 12:58 عصر
زمان برگزاري اولين جلسه آموزشياران عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 22 شهریور 1393، 11:01 صبح
گزارش پيشرفت پايان نامه عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 22 شهریور 1393، 10:18 صبح
انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 16 شهریور 1393، 11:43 صبح
برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان مجازی ورودی 93 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 12 شهریور 1393، 1:25 عصر
قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت فناوری اطلاعات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 9 شهریور 1393، 2:29 عصر
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 8 شهریور 1393، 9:39 صبح
تاییدیه تحصیلی عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 23 تیر 1393، 12:29 عصر
تحویل پروپزال عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 15 تیر 1393، 12:44 عصر
ساعت اداری در ماه رمضان و تعطیلات تابستانی دانشگاه عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 11 تیر 1393، 11:12 صبح
اطلاعیه مربوط به دانشجویان رشته حسابداری عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 10 تیر 1393، 11:33 صبح
درخواست مجوز دفاع عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 10 تیر 1393، 10:45 صبح
برنامه امتحانی نیمسال دوم 93-92 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجویی یا فرم تثبیت در جلسه امتحان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 7 خرداد 1393، 12:06 عصر
جهت تهیه فیش غذا در ایام امتحانات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 7 خرداد 1393، 10:15 صبح
تخصیص خوابگاه‌ به دانشجویان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 3 خرداد 1393، 3:15 عصر
نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات و حسابداری عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 29 اردیبهشت 1393، 12:09 عصر
جهت مشاهده رویدادهای تقویم در آخرین روزهای ماه عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 28 اردیبهشت 1393، 3:13 عصر
اطلاعیه درخواست تبدیل وضعیت آموزشی دانشجویان رشته مدیریت و حسابداری (اصلاح شده) عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 8 اردیبهشت 1393، 8:25 صبح
اطلاعیه درخواست تبدیل وضعیت آموزشی دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 6 اردیبهشت 1393، 9:52 صبح
جهت تکمیل مدارک تحصیلی دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 6 اردیبهشت 1393، 8:01 صبح
اخطار به دانشجویان دارای نقص مدرک تحصیلی عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 2 اردیبهشت 1393، 12:14 عصر
جهت تکمیل مدارک دانشجویان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 1 اردیبهشت 1393، 8:19 صبح
تحویل پروپزال رشته مهندسی کامپیوتر عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 26 فروردین 1393، 12:26 عصر
اساتید راهنمای دانشجویان سمینار رشته علوم کامپیوتر عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 26 فروردین 1393، 9:15 صبح
لزوم تغییر ایمیل کاربران از یاهو، هاتمیل، لایو و آتلوک به سرورهای دیگر عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 25 فروردین 1393، 10:45 صبح
آخرین مهلت جهت تکمیل فرم تقاضانامه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کارشناسی عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 24 فروردین 1393، 11:51 صبح
گزارش پیشرفت پایان نامه عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 19 فروردین 1393، 2:56 عصر
تست موارد لازم برای ورود به کلاس آنلاین عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 19 فروردین 1393، 9:33 صبح
تکمیل فرم تقاضانامه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کارشناسی(اصلاح شده) عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 6 اسفند 1392، 10:47 صبح
برنامه کلاسی نهایی دروس ارائه شده در ترم دوم 93-92 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 30 بهمن 1392، 10:50 صبح
تحویل پروپوزال رشته حسابداری عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 29 بهمن 1392، 9:43 صبح
عدم تعطیلی روز چهارشنبه مورخ 23 بهمن ماه عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 21 بهمن 1392، 3:03 عصر
دریافت فایل ضبط کلاسهای آنلاین ترم گذشته عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 21 بهمن 1392، 11:34 صبح
دسترسی به فایل ضبط شده کلاسهای آنلاین عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 20 بهمن 1392، 8:07 صبح
عدم تعطیلی روز چهارشنبه مورخ 16 بهمن ماه عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 15 بهمن 1392، 9:04 صبح
تمدید زمان حذف و اضافه عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 14 بهمن 1392، 11:34 صبح
فرم سمینار رشته علوم کامپیوتر عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 12 بهمن 1392، 3:06 عصر
اطلاعیه مربوط به دانشجویان رشته حسابداری-ترم سوم عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 8 بهمن 1392، 10:32 صبح
قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات ورودی 91 (غیر از پردیس) عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 8 بهمن 1392، 10:00 صبح
اطلاعیه مربوط به دانشجویان رشته حسابداری-ترم چهارم عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 8 بهمن 1392، 8:55 صبح
ارائه درس تحلیل آماری گروه 11 رشته مدیریت فناوری اطلاعات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 7 بهمن 1392، 10:53 صبح
زمان برگزاری اولین کلاس آموزشیاران عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 6 بهمن 1392، 2:11 عصر
جهت حذف و اضافه رشته مهندسی کامپیوتر عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 6 بهمن 1392، 11:26 صبح
انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 2 بهمن 1392، 10:47 صبح
نمرات درس برنامه ریزی منابع سازمان عکس اسلام ناظمياسلام ناظمي 0 اسلام ناظمي
دوشنبه، 23 دی 1392، 9:37 صبح
درخواست مجوز دفاع عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 22 دی 1392، 10:06 صبح
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
یکشنبه، 22 دی 1392، 10:06 صبح
نمرات نهایی درس توسعه سیستمهای مقیاس بزرگ در سیستم گلستان عکس اسلام ناظمياسلام ناظمي 0 اسلام ناظمي
پنج‌شنبه، 19 دی 1392، 7:57 عصر
اعلام نمرات درس توسعه سيستم‌های مقياس بزرگ عکس اسلام ناظمياسلام ناظمي 0 اسلام ناظمي
شنبه، 14 دی 1392، 6:19 عصر
برنامه امتحانی نیمسال اول 93-92 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجویی یا فرم تثبیت در جلسه امتحان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 9 دی 1392، 8:02 صبح
جهت رفع مشکل باز نمودن فایل فشرده برخی از کلاس های ضبط شده عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 8 دی 1392، 11:57 صبح
کارت تغذیه در ایام امتحانات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 3 دی 1392، 11:58 صبح
دفاع از پایان نامه در ترم جاری عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 27 آذر 1392، 12:11 عصر
تخصیص خوابگاه‌ به دانشجویان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 25 آذر 1392، 3:16 عصر
اطلاعیه مختص دانشجویان پردیس رشته مدیریت فناوری اطلاعات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 20 آذر 1392، 2:21 عصر
نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی تعدادی از دانشجویان رشته علوم کامپیوتر و رشته حسابداری عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 20 آذر 1392، 12:10 عصر
جهت اخذ بیش از 12 واحد درسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 17 آذر 1392، 1:27 عصر
لزوم انجام ارزشیابی در سامانه گلستان قبل از انتخاب واحد عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 17 آذر 1392، 10:45 صبح
پرداخت بدهی شهریه عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 16 آذر 1392، 1:31 عصر
اخذ دروس پیشنیاز رشته مدیریت فناوری اطلاعات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 13 آذر 1392، 11:15 صبح
نرم افزارهای مورد نیاز کاربران سیستم عامل اندروید عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 12 آذر 1392، 11:31 صبح
برنامه کلاسی دروس ارائه شده در ترم اول 93-92 عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
یکشنبه، 10 آذر 1392، 3:17 عصر
عدم پرداخت شهریه و حذف واحدهای درسی از سامانه گلستان عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
یکشنبه، 26 آبان 1392، 11:40 صبح
تمدید سنوات تحصیلی عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
سه‌شنبه، 7 آبان 1392، 2:22 عصر
اطلاعیه برای دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات و حسابداری عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 1 آبان 1392، 4:08 عصر
به روزرسانی نرم افزارهای لازم برای ورود به کلاس آنلاین عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
سه‌شنبه، 30 مهر 1392، 12:48 عصر
عدم تخصیص طرح پویایی و سلامت به دانشجویان دوره های مجازی عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
سه‌شنبه، 23 مهر 1392، 10:13 صبح
اطلاعیه برای دانشجویان رشته علوم کامپیوتر عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
سه‌شنبه، 23 مهر 1392، 8:30 صبح
نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی تعدادی از دانشجویان عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
یکشنبه، 14 مهر 1392، 2:41 عصر
ثبت الکترونیکی پایان نامه های کارشناسی ارشد در سامانه گلستان عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
یکشنبه، 14 مهر 1392، 1:48 عصر
تسویه بدهی شهریه و فعال شدن دسترسی در سایت عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
شنبه، 30 شهریور 1392، 10:32 صبح
اتخاذ یکی از دروس رشته حسابداری در زمان حذف و اضافه عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
سه‌شنبه، 12 شهریور 1392، 3:33 عصر
اخذ دروس عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
یکشنبه، 10 شهریور 1392، 2:25 عصر
انتخاب واحد و انجام مراحل تثبیت ثبت نام عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 6 شهریور 1392، 3:05 عصر
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۳-۹۲ عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 6 شهریور 1392، 2:30 عصر
امتحانات پایان ترم پردیس عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
سه‌شنبه، 29 مرداد 1392، 10:12 صبح
برنامه امتحانی پردیس عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
دوشنبه، 28 مرداد 1392، 10:32 صبح
درخواست مجوز دفاع عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
شنبه، 26 مرداد 1392، 9:46 صبح
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در مرداد ماه عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 2 مرداد 1392، 10:33 صبح
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در مرداد ماه عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 2 مرداد 1392، 10:32 صبح
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در تير ماه عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 26 تیر 1392، 1:17 عصر
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در تیر ماه عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 26 تیر 1392، 1:15 عصر
زمان امتحانات دانشجویان پردیس عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 29 خرداد 1392، 4:49 عصر
آخرین نسخه Flash player عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 29 خرداد 1392، 4:48 عصر
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در خرداد ماه عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
یکشنبه، 19 خرداد 1392، 1:38 عصر
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در خرداد ماه عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
یکشنبه، 19 خرداد 1392، 1:38 عصر
برنامه تغییر یافته امتحانات نیمسال دوم ۹۱-۹۲ عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
دوشنبه، 6 خرداد 1392، 1:37 عصر
تخصیص خوابگاه‌ به دانشجویان عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
دوشنبه، 6 خرداد 1392، 1:37 عصر
پرداخت شهریه دانشجویان پردیس عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
سه‌شنبه، 31 اردیبهشت 1392، 3:07 عصر
دسترسی دانشجویان رشته حسابداری (پردیس ۱) به منابع الکترونیکی عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
سه‌شنبه، 31 اردیبهشت 1392، 3:07 عصر
برنامه کلاسی اردیبهشت ماه عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
دوشنبه، 23 اردیبهشت 1392، 10:49 صبح
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در اردیبهشت ماه عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
شنبه، 21 اردیبهشت 1392، 10:10 صبح
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در اردیبهشت ماه عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
سه‌شنبه، 17 اردیبهشت 1392، 2:33 عصر
برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان مجازی پردیس (تکمیل ظرفیت) عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
سه‌شنبه، 10 اردیبهشت 1392، 3:38 عصر
پذیرش بدون آزمون در دانشگاه یزد عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 4 اردیبهشت 1392، 3:20 عصر
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در فروردین ماه عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 21 فروردین 1392، 5:14 عصر
ارسال فرم سمینار۲ رشته علوم کامپیوتر عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 21 فروردین 1392، 12:31 عصر
تبریک سال نو و برنامه کلاسی فروردین ماه ۱۳۹۲ عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 21 فروردین 1392، 10:18 صبح
تاریخ شروع کلاسهای آنلاین دانشجویان مجازی پردیس (مرحله اول) عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 21 فروردین 1392، 10:17 صبح
نصب آخرین نسخه نرم افزار add-in عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 21 فروردین 1392، 10:17 صبح
برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان مجازی پردیس (مرحله اول) عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
شنبه، 17 فروردین 1392، 2:24 عصر
اساتید سمینار رشته علوم کامپیوتر عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 16 اسفند 1391، 10:45 صبح
برنامه کلاسی اسفند ماه عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 16 اسفند 1391، 10:42 صبح
تسویه بدهی شهریه عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
شنبه، 12 اسفند 1391، 5:03 عصر
تحویل پروپزال رشته کامپیوتر عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
دوشنبه، 30 بهمن 1391، 3:29 عصر
برنامه کلاسی بهمن ماه نیمسال دوم ۹۲-۹۱ عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
دوشنبه، 23 بهمن 1391، 4:20 عصر
قابل توجه دانشجویان پژوهش محور رشته علوم کامپیوتر عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 11 بهمن 1391، 3:26 عصر
لیست دروس ارائه شده در نیمسال دوم ۹۲-۹۱ عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 4 بهمن 1391، 11:31 صبح
برنامه درسی پیشنهادی و آموزشی رشته مهندسی کامپیوتر عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
سه‌شنبه، 3 بهمن 1391، 2:06 عصر
انتخاب واحد و انجام مراحل تثبیت ثبت نام عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 27 دی 1391، 1:42 عصر
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۲-۹۱ عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
دوشنبه، 25 دی 1391، 11:26 صبح
برنامه امتحانات نیمسال اول ۹۲-۹۱ عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
یکشنبه، 10 دی 1391، 2:29 عصر
کارت تغذیه در ایام امتحانات عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
یکشنبه، 10 دی 1391، 2:06 عصر
برنامه کلاسی دی ماه عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
یکشنبه، 3 دی 1391، 6:17 عصر
تائیدیه تحصیلی عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 29 آذر 1391، 4:56 عصر
گزارش پیشرفت پایان نامه عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 29 آذر 1391، 4:56 عصر
برنامه کلاسی آذر ماه عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
سه‌شنبه، 21 آذر 1391، 12:22 عصر
برنامه کلاسی آبان ماه عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
سه‌شنبه، 30 آبان 1391، 3:28 عصر
انصراف دانشجویان جدیدالورود از تحصیل عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 19 مهر 1391، 12:20 عصر
برنامه کلاسی شهریور و مهرماه نیمسال اول ۹۲-۹۱ عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 19 مهر 1391، 10:11 صبح
راهنمای کاربری سیستم عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
سه‌شنبه، 28 شهریور 1391، 5:56 عصر
اطلاعیه تخلف حذف پزشکی عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
دوشنبه، 26 دی 1390، 10:06 عصر
راهنمای RSS عکس * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
چهارشنبه، 4 آبان 1390، 8:35 عصر
راهنمای استفاده از ezproxy عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 11 مهر 1390، 7:35 عصر
برنامه درسی پیشنهادی رشته مهندسی کامپیوتر عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 11 مهر 1390، 6:59 عصر
اطلاعیه دفتر گسترش آموزش عالی در خصوص ادامه تحصیل دانش آموختگان دوره های مجازی عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 15 مرداد 1390، 6:56 عصر
فرمت جدید صفحه اول پایان‌نامه عکس *پشتيبان آموزش*پشتيبان آموزش 0 *پشتيبان آموزش
چهارشنبه، 29 دی 1389، 9:52 عصر
استفاده از سرویس EZProxy عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 8 اردیبهشت 1389، 12:45 عصر
اشکالات در خصوص دسترسی VPN يا سرويس Ezproxy عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 15 فروردین 1389، 4:32 عصر
دسترسی جدید جهت استفاده از منابع الکترونیکی دانشگاه عکس واحد صدور شناسه Ezproxyواحد صدور شناسه Ezproxy 0 واحد صدور شناسه Ezproxy
سه‌شنبه، 25 اسفند 1388، 9:57 صبح