اخبار سايت

News

آگهي ها و اخبار عمومي


DiscussionStarted byRepliesLast post
Pinnedدسترسي به فايل ضبط شده ي کلاس هاي آنلاين و گزارش نقص احتمالي Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Tuesday, 29 Aban 1397, 9:08 AM
زمان تعطیلات تابستانه دانشگاه شهید بهشتی Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Tuesday, 8 Mordad 1398, 3:18 PM
تقويم آموزشي سال تحصيلي 99-98 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 5 Mordad 1398, 2:14 PM
آخرين مهلت انجام نظرسنجي در سامانه گلستان Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Tuesday, 7 Khordad 1398, 12:22 PM
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 98-97 * Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 31 Ordibehesht 1398, 1:02 PM
مهلت پرداخت بدهي شهريه Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 28 Ordibehesht 1398, 12:28 PM
لزوم نظرسنجي در سامانه گلستان Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Saturday, 31 Farvardin 1398, 2:48 PM
رفع نقص مدارک Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 25 Farvardin 1398, 2:22 PM
بارگزاري پروپوزال در پيشخوان خدمت سامانه گلستان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 25 Esfand 1397, 4:32 PM
تحويل مدرک کارشناسي Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 8 Esfand 1397, 9:24 AM
قابل توجه دانشجويان ورودي 96 و 97 (تعيين وضعيت نظام وظيفه) Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 4 Esfand 1397, 12:29 PM
قابل توجه دانشجويان رشته اقتصاد Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 24 Bahman 1397, 10:39 AM
حذف ترم دانشجويان با تعداد واحد زير 8 واحد Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 23 Bahman 1397, 3:02 PM
رفع خطاي بدهي ترميم در سامانه گلستان Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Sunday, 21 Bahman 1397, 1:23 PM
لزوم حضور در کلاس هاي آنلاين Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Wednesday, 17 Bahman 1397, 1:30 PM
مهلت پرداخت بدهي شهريه Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Wednesday, 17 Bahman 1397, 1:20 PM
کسري مدارک Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Wednesday, 17 Bahman 1397, 1:13 PM
تکميل پروپوزال براي دانشجويان پژوهش محور Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 10 Bahman 1397, 12:58 PM
زمان انتخاب واحد دانشجوياني که ارزشيابي اساتيد را انجام نداده اند Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 3 Bahman 1397, 10:32 AM
تقويم آموزشي نيمسال دوم تحصيلي 98-97 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 2 Bahman 1397, 9:55 AM
اطلاعيه راهنماي ثبت پروپوزال دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه در سامانه ايرانداک Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 1 Bahman 1397, 9:45 AM
تکمیل ظرفیت اسکان دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 16 Dey 1397, 8:17 AM
دستورالعمل غيبت در امتحانات Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 16 Dey 1397, 8:09 AM
زمان برگزاري امتحانات رشته هاي مديريت و حسابداري Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Tuesday, 11 Dey 1397, 3:27 PM
اعلام محل برگزاري امتحانات پايان ترم نيمسال دوم تحصيلي 98-97 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 10 Dey 1397, 3:13 PM
اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان مرکز آموزش الکترونيکي در ایام امتحانات Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 10 Dey 1397, 3:09 PM
مهلت ارسال درخواست دانشجويان در کميسيون موارد خاص Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 9 Dey 1397, 10:41 AM
اطلاعيه آموزشي - تغيير زمان برگزاري امتحان نهايي درس "مديريت مالي" Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Tuesday, 4 Dey 1397, 1:42 PM
اطلاعيه آموزشي - تغيير ساعت برگزاري امتحان نهايي درس "مديريت منابع انساني" (* اصلاح شده) Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Sunday, 25 Azar 1397, 1:45 PM
"ارزشيابي نيمسال اول 98-97" Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 13 Azar 1397, 10:13 AM
اطلاعيه مهم در مورد مهلت پرداخت بدهي شهريه تا تاريخ 97/9/10 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 13 Azar 1397, 10:13 AM
مهلت ارسال درخواست هاي آموزشي دانشجويان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 13 Azar 1397, 10:13 AM
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 98-97 * Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 5 Azar 1397, 8:25 AM
پرسشنامه رضايتمندي تحصيلي دوره هاي آموزش مجازي از ديدگاه دانشجويان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 28 Aban 1397, 11:14 AM
تغيير شيوه آموزشي دانشجويان ورودي 96 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 5 Aban 1397, 2:42 PM
انتخاب واحد Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 3 Mehr 1397, 1:59 PM
زمان کارگاه آنلاين آموزشي براي دانشجويان ورودي نيمسال تحصيلي 98-97 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 21 Shahrivar 1397, 11:34 AM
تاييديه تحصيلي دانشجويان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 29 Mordad 1397, 9:15 AM
تقويم آموزشي نميسال اول تحصيلي 98-97 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 14 Mordad 1397, 10:38 AM
تعطيلات تابستانه دانشگاه Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Sunday, 24 Tir 1397, 9:30 AM
محل برگزاري امتحانات پايان ترم Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Saturday, 19 Khordad 1397, 2:06 PM
دستور العمل غيبت در امتحانات پايان ترم Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 12 Khordad 1397, 1:39 PM
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 97-96 * Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 9 Khordad 1397, 11:37 AM
اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره مجازی در ایام امتحانات Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 7 Khordad 1397, 12:26 PM
تمديد مهلت ارزيابي دانشجويان از اساتيد در سامانه ي گلستان Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Monday, 31 Ordibehesht 1397, 9:07 AM
ارزيابي دانشجويان از اساتيد در سامانه ي گلستان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 19 Ordibehesht 1397, 9:08 AM
مشارکت در انجام يک کار پژوهشي Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Tuesday, 18 Ordibehesht 1397, 3:09 PM
آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي سازمان وظيفه عمومي ناجا Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 9 Ordibehesht 1397, 12:26 PM
درج درخواست حذف اضطراري درس و انصراف دانشجويان در پيشخوان سيستم جامع آموزشي گلستان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 8 Ordibehesht 1397, 11:33 AM
تغيير شيوه آموزشي دانشجويان ورودي 96 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 27 Farvardin 1397, 11:14 AM
تخصيص دانشجويان ارشد مجازي رشته مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي قدرت ورودي 96 جهت سمينار Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 26 Farvardin 1397, 1:52 PM
لزوم اتمام تحصيلات تا پايان سنوات مجاز Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 12 Esfand 1396, 9:59 AM
آدرس کانال مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيد بهشتي Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 21 Bahman 1396, 9:54 PM
پروپوزال دانشجويان ورودي 95 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 17 Bahman 1396, 10:32 AM
لزوم نصب اپليکيشن Adobe Connect جهت ورود به کلاس هاي آنلاين Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 16 Bahman 1396, 9:31 AM
نحوه ي ثبت نام و يا ترميم در زمان حذف و اضافه در سامانه ي گلستان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 14 Bahman 1396, 9:38 AM
قابل توجه کلیه دانشجویان پژوهش محور رشته های مدیریت و حسابداری Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 11 Bahman 1396, 7:12 AM
عدم امکان ورود به کلاس آنلاين در صورت نصب نبودن اپليکيشن Adobe Connect از تاريخ 96/11/11 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 10 Bahman 1396, 12:24 PM
انتخاب واحد و ارزشيابي Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 7 Bahman 1396, 11:10 AM
راهنماي اخذ پايان نامه Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 2 Bahman 1396, 9:05 AM
تقويم آموزشي نيمسال دوم تحصيلي 97-96 Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Saturday, 30 Dey 1396, 10:36 AM
برگزاری دوره الکترونیکی آموزش پروپوزال نویسی Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Saturday, 30 Dey 1396, 10:35 AM
جهت رزرو غذا در ايام امتحانات Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Saturday, 16 Dey 1396, 12:29 PM
محل برگزاري امتحانات پايان ترم نيمسال تحصيلي 1-97-96 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 16 Dey 1396, 8:07 AM
* لزوم همراه داشتن كارت دانشجويي در جلسه امتحان * Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Saturday, 16 Dey 1396, 8:06 AM
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Saturday, 16 Dey 1396, 8:05 AM
تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Monday, 11 Dey 1396, 9:35 AM
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 97-96 * Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Sunday, 12 Azar 1396, 3:04 PM
نظرسنجی Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Saturday, 11 Azar 1396, 1:49 PM
دسترسي به فايل ضبط شده ي کلاس هاي آنلاين و گزارش نقص احتمالي Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 4 Azar 1396, 8:34 AM
رفع خطاي احتمالي فلش پلير جهت شرکت در کلاسهاي آنلاين با استفاده از مرورگر موزيلا فايرفاکس Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Sunday, 21 Aban 1396, 12:35 PM
زمان دسترسی به لینک تمامی کلاس های آنلاین برگزار شده Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 14 Aban 1396, 10:37 PM
گواهي ويژه شاغلين Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 10 Aban 1396, 2:20 PM
جهت تغيير شيوه آموزشي Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Tuesday, 25 Mehr 1396, 8:13 AM
اطلاعيه مهم در مورد تسويه حساب مالي در سامانه گلستان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 4 Mehr 1396, 9:49 AM
تغيير گروه دروس رشته کتابداري (ورودي هاي 96 و 95) Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 2 Mehr 1396, 1:42 PM
اطلاعيه مهم در مورد اخذ واحدهاي درسي رشته کتابداري و کارآفريني Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 2 Mehr 1396, 9:04 AM
تاریخ برگزاری آخرین کارگاه آنلاین آموزشی از طریق سامانه lms برای ورودی های 96 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 28 Shahrivar 1396, 7:42 AM
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس‌هاي آنلاين Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 26 Shahrivar 1396, 8:55 AM
فايل راهنماي کارگاه هاي حضوري برگزار شده Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 25 Shahrivar 1396, 12:58 PM
آغاز کلاس های آنلاین ورودی های 96 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 25 Shahrivar 1396, 9:49 AM
زمان برگزاري اولين کلاس آنلاين آموزشياران Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 25 Shahrivar 1396, 9:43 AM
تقويم آموزشي نيمسال اول تحصيلي 97-96 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 22 Shahrivar 1396, 8:27 AM
اطلاعيه ثبت نام کليه ورودي ها در نيمسال اول 97-96 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 22 Shahrivar 1396, 8:23 AM
برگزاري جلسات دفاع در نيمسال دوم 96-95 و درخواست سنوات براي نيمسال اول 97-96 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 19 Shahrivar 1396, 11:32 AM
سنوات تحصيلي Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 19 Shahrivar 1396, 11:32 AM
اطلاعيه اسکان موقت دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي در ايام امتحانات Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 8 Khordad 1396, 9:46 AM
تصويب پروپوزال Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 23 Ordibehesht 1396, 10:40 AM
کسري مدرک Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 19 Ordibehesht 1396, 3:34 PM
تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در سامانه گلستان (اطلاعيه تکميلي) Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 3 Ordibehesht 1396, 9:31 AM
درج درخواست مرخصي تحصيلي و حذف ترم در پيشخوان خدمت Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 16 Farvardin 1396, 9:06 AM
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 96-95 - اصلاح شده * Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 21 Esfand 1395, 1:15 PM
لزوم اخذ درس نظريه علوم کامپيوتر توسط دانشجويان رشته علوم کامپيوتر Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 17 Bahman 1395, 11:07 AM
اخذ درس مديريت تامين و عمليات Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 16 Bahman 1395, 10:33 AM
رفع خطاي فلش پلير جهت شرکت در کلاسهاي آنلاين با استفاده از مرورگر موزيلا فايرفاکس Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 9 Bahman 1395, 7:50 AM
زمان برگزاري اولين کلاس آنلاين آموزشياران Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 9 Bahman 1395, 7:46 AM
اطلاعيه آموزشي جهت انتخاب واحد Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 6 Bahman 1395, 7:38 AM
تمديد زمان انتخاب واحد ترم دوم 96-95 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 5 Bahman 1395, 3:29 PM
فرم تعهد پرداخت شهريه Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 4 Bahman 1395, 10:07 AM
اخذ درس مباني کامپيوتر Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 3 Bahman 1395, 11:51 AM
زمان امتحان Picture of * پشتيبان فني* پشتيبان فني 0 * پشتيبان فني
Saturday, 2 Bahman 1395, 3:35 PM
تقويم تفصيلي نيمسال دوم 96-95 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 2 Bahman 1395, 10:07 AM
زمان انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 29 Dey 1395, 6:12 PM
عدم حضور در جلسه امتحاني Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 12 Dey 1395, 11:05 AM
محل برگزاري امتحانات پايان نيمسال 1-96-95 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 8 Dey 1395, 3:05 PM
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 8 Dey 1395, 11:06 AM
اطلاعيه مهم در مورد تغيير ساعت امتحانات Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 7 Dey 1395, 6:13 PM
اطلاعيه مهم در مورد مهلت پرداخت بدهي شهريه تا تاريخ 95/10/7 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 6 Dey 1395, 8:40 AM
تمديد سنوات تحصيلي نيمسال دوم 96-95 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 5 Dey 1395, 3:22 PM
تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 4 Dey 1395, 11:51 AM
جهت رزرو غذا در ايام امتحانات Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 4 Dey 1395, 9:46 AM
رفع خطاي فلش پلير جهت شرکت در کلاسهاي آنلاين با استفاده از مرورگر موزيلا فايرفاکس Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 4 Dey 1395, 9:46 AM
استاد راهنماي انتخابي دانشجويان آموزش / پژوهش محور ورودي 94 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 21 Azar 1395, 1:47 PM
تمديد مهلت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در گلستان Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 21 Azar 1395, 11:13 AM
اطلاعيه ساعات مراجعه به اداره ثبت نام و امتحانات مديريت خدمات آموزشي دانشگاه Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 14 Azar 1395, 9:08 AM
تغيير زمان برگزاري کلاسهاي سه شنبه 9-9-95 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 7 Azar 1395, 12:08 PM
قوانين درخواست انتقالي و مهمان Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 6 Azar 1395, 10:11 AM
اطلاعيه درخصوص بهره مندي از سنوات ارفاقي دانشجويان Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 6 Azar 1395, 10:06 AM
تغيير شيوه دانشجويان ورودي 94 در نيمسال اول 96-95 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 2 Azar 1395, 12:45 PM
دسترسي به لينک آنلاين کلاسهاي برگزار شده Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 22 Aban 1395, 10:56 AM
ثبت نام حضوري Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 11 Aban 1395, 12:14 PM
درخواست کمسيون در سيستم گلستان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 11 Aban 1395, 12:13 PM
اخذ دروس پيشنياز رشته مهندسي برق Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 28 Mehr 1395, 10:59 AM
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 96-95 * Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 27 Mehr 1395, 10:49 AM
کلاسهاي آنلاين ضبط شده Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 12 Mehr 1395, 7:48 AM
اخذ درس مباني کامپيوتر Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 4 Mehr 1395, 6:37 PM
نحوه شرکت در کلاس آنلاين از طريق سيستم‌هاي عامل اندرويد و iOS Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 29 Shahrivar 1395, 6:42 PM
اطلاعيه تغيير گروه دو درس استاد آقاي دکتر عرفان منش Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 28 Shahrivar 1395, 1:24 PM
اخذ واحد Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 28 Shahrivar 1395, 1:24 PM
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس‌هاي آنلاين Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 17 Shahrivar 1395, 7:14 PM
برگزاري کارگاه آموزشي براي دانشجويان مجازي ورودي 95 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 13 Shahrivar 1395, 2:50 PM
قابل توجه پذيرفته شدگان کارشناسي ارشد سال 95 در مرکز آموزش الکترونيکي Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 13 Shahrivar 1395, 9:27 AM
اخذ واحد براي دانشجويان ورودي 94 به بعد Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 10 Shahrivar 1395, 2:55 PM
تقويم آموزشي نيمسال اول تحصيلي 96-95 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 2 Shahrivar 1395, 1:36 PM
آدرس ايميل واحد آموزش دوره‌هاي الکترونيکي Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 31 Mordad 1395, 9:28 AM
تکميل و تحويل فرم تمديد سنوات آيين نامه اي جهت دانشجويان ورودي 93 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 12 Mordad 1395, 3:27 PM
آخرين مهلت ارسال درخواست مجوز و برگزاري جلسه دفاع و تمديد سنوات Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 8 Tir 1395, 9:34 AM
الزامي بودن درخواست دفاع در پيشخوان خدمت سيستم جامع گلستان از تاريخ 95/3/29 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 29 Khordad 1395, 11:47 AM
محل برگزاري امتحانات نيمسال دوم 95-94 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 8 Khordad 1395, 12:09 PM
ساعت برگزاري امتحانات نوبت بعدازظهر Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 5 Khordad 1395, 9:47 AM
برنامه امتحاني نيمسال دوم 95-94 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت در جلسه امتحان Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 5 Khordad 1395, 9:47 AM
جهت تهيه فيش غذا در ايام امتحانات Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 5 Khordad 1395, 9:46 AM
تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 4 Khordad 1395, 2:57 PM
اطلاعيه مهم در مورد پرداخت بدهي شهريه Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 22 Ordibehesht 1395, 11:20 AM
جهت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در سامانه گلستان Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 22 Ordibehesht 1395, 11:20 AM
تقويم آموزشي تفصيلي نيمسال دوم 95-94 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 14 Ordibehesht 1395, 2:20 PM
تاييديه تحصيلي Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 7 Ordibehesht 1395, 2:12 PM
اخذ درس مباني و کاربرد کامپيوتر Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 1 Ordibehesht 1395, 12:19 PM
درخواست گواهي اشتغال به تحصيل Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 9 Esfand 1394, 2:23 PM
آخرين مهلت تسويه شهريه نيمسال دوم 95-94 ، تا 5 اسفندماه Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 2 Esfand 1394, 9:31 AM
دفاع از پايان نامه Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 25 Bahman 1394, 3:00 PM
برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 95-94 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 17 Bahman 1394, 3:32 PM
انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 10 Bahman 1394, 9:56 AM
جهت اخذ درس طراحي ريزپردازنده هاي ويژه Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 7 Bahman 1394, 10:15 AM
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس آنلاين Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 4 Bahman 1394, 1:44 PM
اخذ درس سمينار 2 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 30 Dey 1394, 11:03 AM
اخذ درس مسائل جاري حسابداري Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 29 Dey 1394, 10:44 AM
جهت اخذ درس معماري کامپيوتر پيشرفته Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 26 Dey 1394, 8:15 AM
تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 16 Dey 1394, 2:13 PM
ارائه مدارک دفاع از پايان نامه Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 7 Dey 1394, 10:41 AM
جهت رزرو غذا در ايام امتحانات Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Thursday, 3 Dey 1394, 4:13 PM
استفاده از خوابگاه در ايام امتحانات Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 2 Dey 1394, 5:46 PM
برنامه امتحاني نيمسال اول 95-94 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت در جلسه امتحان Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 29 Azar 1394, 1:55 PM
ضوابط و مقررات برگزاري امتحانات Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 28 Azar 1394, 9:44 AM
برگزاري جلسات دفاع در نيمسال اول 95-94 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 16 Azar 1394, 11:54 AM
ارائه مدارک تحصيلي Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 9 Azar 1394, 11:17 AM
تمديد سنوات تحصيلي ترم دوم 95-94 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 3 Azar 1394, 8:36 AM
اطلاعيه تعطيلي روز دوشنبه مورخ 2/9/94 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 1 Azar 1394, 1:39 PM
جهت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در سامانه گلستان Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 24 Aban 1394, 9:39 AM
آخرين مهلت تسويه شهريه نيمسال اول 95-94 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 19 Aban 1394, 9:30 AM
آخرين مهلت ارائه ي پروپوزال Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 18 Aban 1394, 1:43 PM
ايجاد بخش ارائه ي نظرات و پيشنهادات در سايت مرکز آموزش هاي الکترونيکي Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 13 Aban 1394, 12:04 PM
نصب مجدد آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس آنلاين Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 6 Aban 1394, 7:50 AM
کارگاه هاي ارتقاء سلامت روان 1و2 ويژه دانشجويان ورودي 94 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 28 Mehr 1394, 11:28 AM
برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 95-94، به روز شده Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 27 Mehr 1394, 2:17 PM
اتاق گفتگوي دانشجويان Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 25 Mehr 1394, 3:22 PM
پرداخت بدهي شهريه دانشجويان Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 22 Mehr 1394, 3:05 PM
دسترسي به فايل ضبط کلاسهاي آنلاين Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 22 Mehr 1394, 2:31 PM
موارد مصوب در جلسه کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 19 Mehr 1394, 1:43 PM
عدم مراجعه حضوري به مديريت امور آموزشي Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 19 Mehr 1394, 1:41 PM
فايل ويدئويي راهنماي کار با سايت و کلاس آنلاين Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 14 Mehr 1394, 4:17 PM
تحويل پروپوزال رشته مهندسي کامپيوتر Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 7 Mehr 1394, 1:12 PM
پرداخت شهريه سنوات اضافي Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 1 Mehr 1394, 9:07 AM
تاريخ شروع کلاسهاي آنلاين ورودي 94 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 21 Shahrivar 1394, 2:03 PM
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس آنلاين Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 14 Shahrivar 1394, 12:27 PM
برگزاري کارگاه آموزشي براي دانشجويان مجازي ورودي 94 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 9 Shahrivar 1394, 12:30 PM
تقويم آموزشي سال تحصيلي 95-94 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 4 Shahrivar 1394, 1:41 PM
جهت تغيير وضعيت آموزشي Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 18 Mordad 1394, 11:46 AM
تمديد سنوات تحصيلي ترم اول 95-94 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 12 Mordad 1394, 2:26 PM
وصول تائيديه تحصيلي و ريزنمرات Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 24 Tir 1394, 2:54 PM
برنامه امتحاني نيمسال دوم 94-93 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت در جلسه امتحان Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 9 Khordad 1394, 7:46 AM
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 4 Khordad 1394, 11:49 AM
تخصيص خوابگاه به دانشجويان Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 4 Khordad 1394, 11:44 AM
کارت تغذيه در ايام امتحانات Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 4 Khordad 1394, 11:02 AM
اخذ درس مباني و کاربرد کامپيوتر در رشته حسابداري Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 2 Khordad 1394, 8:56 AM
برگزاري جلسات دفاع و درخواست سنوات در نيمسال اول 95-94 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 25 Farvardin 1394, 10:50 AM
لغو ترم تحصيلي در صورت عدم تعيين وضعيت بدهي Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 23 Farvardin 1394, 3:29 PM
پرداخت بدهي مالي Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 12 Esfand 1393, 2:03 PM
برنامه کلاسي نهايي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 94-93 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 12 Esfand 1393, 2:02 PM
بخشهاي مهمي از مقررات و آئين نامه هاي آموزشي Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 14 Bahman 1393, 9:18 AM
دسترسي به فايل ضبط کلاسهاي آنلاين Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 13 Bahman 1393, 2:50 PM
اخذ درس امنيت شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 7 Bahman 1393, 2:39 PM
دانشجويان رشته ي مديريت فناوري اطلاعات (ما قبل 93) Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 7 Bahman 1393, 2:04 PM
انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 7 Bahman 1393, 2:02 PM
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس آنلاين Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 30 Dey 1393, 2:49 PM
تمديد سنوات تحصيلي Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 27 Dey 1393, 10:06 AM
آخرين مهلت جهت انتخاب واحد Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 24 Dey 1393, 10:59 AM
تسويه حساب Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 23 Dey 1393, 12:17 PM
اخذ درس حسابداري دولتي پيشرفته Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 22 Dey 1393, 9:03 AM
اخذ واحد پايان نامه Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 21 Dey 1393, 10:24 AM
تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 21 Dey 1393, 8:29 AM
عدم بارگذاري پايان نامه در سامانه ايرانداک Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 21 Dey 1393, 7:57 AM
تمديد تاريخ درخواست مجوز دفاع Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 20 Dey 1393, 9:14 AM
تعويق امتحانات روز چهارشنبه مورخ 93/10/10 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 8 Dey 1393, 4:38 PM
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 3 Dey 1393, 11:48 AM
برنامه امتحاني نيمسال اول 94-93 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت در جلسه امتحان Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 3 Dey 1393, 9:24 AM
تخصيص خوابگاه به دانشجويان Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 1 Dey 1393, 8:42 AM
کارت تغذيه در ايام امتحانات Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 29 Azar 1393, 4:35 PM
مسابقات بسکتبال درون دانشگاهي (پسران) Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 15 Azar 1393, 8:33 AM
درخواست مجوز دفاع Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 3 Azar 1393, 1:16 PM
تحويل پروپزال رشته مديريت و حسابداري Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 21 Aban 1393, 9:45 AM
برنامه نهايي کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 94-93 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 17 Aban 1393, 5:55 PM
نتيجه درخواست تغيير شيوه آموزشي Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 4 Aban 1393, 10:11 AM
دريافت ايميل دانشجويي براي دانشجويان ورودي 93 جهت دسترسي به منابع الکترونيکي Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 27 Mehr 1393, 11:05 AM
راهنماي RSS سايت Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 22 Mehr 1393, 6:30 PM
قابل توجه دانشجويان محترم رشته علوم کامپيوتر Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 2 Mehr 1393, 1:18 PM
تحويل پروپوزال رشته حسابداري Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 26 Shahrivar 1393, 1:45 PM
تست موارد لازم براي ورود به کلاس آنلاين Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 25 Shahrivar 1393, 12:07 PM
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس آنلاين Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 25 Shahrivar 1393, 12:06 PM
تحويل فرم سمينار رشته علوم کامپيوتر Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 23 Shahrivar 1393, 12:58 PM
زمان برگزاري اولين جلسه آموزشياران Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 22 Shahrivar 1393, 11:01 AM
گزارش پيشرفت پايان نامه Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 22 Shahrivar 1393, 10:18 AM
انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 16 Shahrivar 1393, 11:43 AM
برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان مجازی ورودی 93 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 12 Shahrivar 1393, 1:25 PM
قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت فناوری اطلاعات Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 9 Shahrivar 1393, 2:29 PM
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 8 Shahrivar 1393, 9:39 AM
تاییدیه تحصیلی Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 23 Tir 1393, 12:29 PM
تحویل پروپزال Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 15 Tir 1393, 12:44 PM
ساعت اداری در ماه رمضان و تعطیلات تابستانی دانشگاه Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 11 Tir 1393, 11:12 AM
اطلاعیه مربوط به دانشجویان رشته حسابداری Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 10 Tir 1393, 11:33 AM
درخواست مجوز دفاع Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 10 Tir 1393, 10:45 AM
برنامه امتحانی نیمسال دوم 93-92 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجویی یا فرم تثبیت در جلسه امتحان Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 7 Khordad 1393, 12:06 PM
جهت تهیه فیش غذا در ایام امتحانات Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 7 Khordad 1393, 10:15 AM
تخصیص خوابگاه‌ به دانشجویان Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 3 Khordad 1393, 3:15 PM
نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات و حسابداری Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 29 Ordibehesht 1393, 12:09 PM
جهت مشاهده رویدادهای تقویم در آخرین روزهای ماه Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 28 Ordibehesht 1393, 3:13 PM
اطلاعیه درخواست تبدیل وضعیت آموزشی دانشجویان رشته مدیریت و حسابداری (اصلاح شده) Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 8 Ordibehesht 1393, 8:25 AM
اطلاعیه درخواست تبدیل وضعیت آموزشی دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 6 Ordibehesht 1393, 9:52 AM
جهت تکمیل مدارک تحصیلی دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 6 Ordibehesht 1393, 8:01 AM
اخطار به دانشجویان دارای نقص مدرک تحصیلی Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 2 Ordibehesht 1393, 12:14 PM
جهت تکمیل مدارک دانشجویان Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 1 Ordibehesht 1393, 8:19 AM
تحویل پروپزال رشته مهندسی کامپیوتر Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 26 Farvardin 1393, 12:26 PM
اساتید راهنمای دانشجویان سمینار رشته علوم کامپیوتر Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 26 Farvardin 1393, 9:15 AM
لزوم تغییر ایمیل کاربران از یاهو، هاتمیل، لایو و آتلوک به سرورهای دیگر Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 25 Farvardin 1393, 10:45 AM
آخرین مهلت جهت تکمیل فرم تقاضانامه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کارشناسی Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 24 Farvardin 1393, 11:51 AM
گزارش پیشرفت پایان نامه Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 19 Farvardin 1393, 2:56 PM
تست موارد لازم برای ورود به کلاس آنلاین Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 19 Farvardin 1393, 9:33 AM
تکمیل فرم تقاضانامه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کارشناسی(اصلاح شده) Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 6 Esfand 1392, 10:47 AM
برنامه کلاسی نهایی دروس ارائه شده در ترم دوم 93-92 Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 30 Bahman 1392, 10:50 AM
تحویل پروپوزال رشته حسابداری Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 29 Bahman 1392, 9:43 AM
عدم تعطیلی روز چهارشنبه مورخ 23 بهمن ماه Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 21 Bahman 1392, 3:03 PM
دریافت فایل ضبط کلاسهای آنلاین ترم گذشته Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 21 Bahman 1392, 11:34 AM
دسترسی به فایل ضبط شده کلاسهای آنلاین Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 20 Bahman 1392, 8:07 AM
عدم تعطیلی روز چهارشنبه مورخ 16 بهمن ماه Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 15 Bahman 1392, 9:04 AM
تمدید زمان حذف و اضافه Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 14 Bahman 1392, 11:34 AM
فرم سمینار رشته علوم کامپیوتر Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 12 Bahman 1392, 3:06 PM
اطلاعیه مربوط به دانشجویان رشته حسابداری-ترم سوم Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 8 Bahman 1392, 10:32 AM
قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات ورودی 91 (غیر از پردیس) Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 8 Bahman 1392, 10:00 AM
اطلاعیه مربوط به دانشجویان رشته حسابداری-ترم چهارم Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 8 Bahman 1392, 8:55 AM
ارائه درس تحلیل آماری گروه 11 رشته مدیریت فناوری اطلاعات Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 7 Bahman 1392, 10:53 AM
زمان برگزاری اولین کلاس آموزشیاران Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 6 Bahman 1392, 2:11 PM
جهت حذف و اضافه رشته مهندسی کامپیوتر Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 6 Bahman 1392, 11:26 AM
انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 2 Bahman 1392, 10:47 AM
نمرات درس برنامه ریزی منابع سازمان Picture of استاد آقاي دکتر ناظمياستاد آقاي دکتر ناظمي 0 استاد آقاي دکتر ناظمي
Monday, 23 Dey 1392, 9:37 AM
درخواست مجوز دفاع Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 22 Dey 1392, 10:06 AM
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Sunday, 22 Dey 1392, 10:06 AM
نمرات نهایی درس توسعه سیستمهای مقیاس بزرگ در سیستم گلستان Picture of استاد آقاي دکتر ناظمياستاد آقاي دکتر ناظمي 0 استاد آقاي دکتر ناظمي
Thursday, 19 Dey 1392, 7:57 PM
اعلام نمرات درس توسعه سيستم‌های مقياس بزرگ Picture of استاد آقاي دکتر ناظمياستاد آقاي دکتر ناظمي 0 استاد آقاي دکتر ناظمي
Saturday, 14 Dey 1392, 6:19 PM
برنامه امتحانی نیمسال اول 93-92 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجویی یا فرم تثبیت در جلسه امتحان Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 9 Dey 1392, 8:02 AM
جهت رفع مشکل باز نمودن فایل فشرده برخی از کلاس های ضبط شده Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 8 Dey 1392, 11:57 AM
کارت تغذیه در ایام امتحانات Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 3 Dey 1392, 11:58 AM
دفاع از پایان نامه در ترم جاری Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 27 Azar 1392, 12:11 PM
تخصیص خوابگاه‌ به دانشجویان Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 25 Azar 1392, 3:16 PM
اطلاعیه مختص دانشجویان پردیس رشته مدیریت فناوری اطلاعات Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 20 Azar 1392, 2:21 PM
نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی تعدادی از دانشجویان رشته علوم کامپیوتر و رشته حسابداری Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 20 Azar 1392, 12:10 PM
جهت اخذ بیش از 12 واحد درسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 17 Azar 1392, 1:27 PM
لزوم انجام ارزشیابی در سامانه گلستان قبل از انتخاب واحد Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 17 Azar 1392, 10:45 AM
پرداخت بدهی شهریه Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Saturday, 16 Azar 1392, 1:31 PM
اخذ دروس پیشنیاز رشته مدیریت فناوری اطلاعات Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 13 Azar 1392, 11:15 AM
نرم افزارهای مورد نیاز کاربران سیستم عامل اندروید Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Tuesday, 12 Azar 1392, 11:31 AM
برنامه کلاسی دروس ارائه شده در ترم اول 93-92 Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Sunday, 10 Azar 1392, 3:17 PM
عدم پرداخت شهریه و حذف واحدهای درسی از سامانه گلستان Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Sunday, 26 Aban 1392, 11:40 AM
تمدید سنوات تحصیلی Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 7 Aban 1392, 2:22 PM
اطلاعیه برای دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات و حسابداری Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 1 Aban 1392, 4:08 PM
به روزرسانی نرم افزارهای لازم برای ورود به کلاس آنلاین Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 30 Mehr 1392, 12:48 PM
عدم تخصیص طرح پویایی و سلامت به دانشجویان دوره های مجازی Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 23 Mehr 1392, 10:13 AM
اطلاعیه برای دانشجویان رشته علوم کامپیوتر Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 23 Mehr 1392, 8:30 AM
نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی تعدادی از دانشجویان Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Sunday, 14 Mehr 1392, 2:41 PM
ثبت الکترونیکی پایان نامه های کارشناسی ارشد در سامانه گلستان Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Sunday, 14 Mehr 1392, 1:48 PM
تسویه بدهی شهریه و فعال شدن دسترسی در سایت Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Saturday, 30 Shahrivar 1392, 10:32 AM
اتخاذ یکی از دروس رشته حسابداری در زمان حذف و اضافه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 12 Shahrivar 1392, 3:33 PM
اخذ دروس Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Sunday, 10 Shahrivar 1392, 2:25 PM
انتخاب واحد و انجام مراحل تثبیت ثبت نام Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 6 Shahrivar 1392, 3:05 PM
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۳-۹۲ Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 6 Shahrivar 1392, 2:30 PM
امتحانات پایان ترم پردیس Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 29 Mordad 1392, 10:12 AM
برنامه امتحانی پردیس Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Monday, 28 Mordad 1392, 10:32 AM
درخواست مجوز دفاع Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Saturday, 26 Mordad 1392, 9:46 AM
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در مرداد ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 2 Mordad 1392, 10:33 AM
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در مرداد ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 2 Mordad 1392, 10:32 AM
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در تير ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 26 Tir 1392, 1:17 PM
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در تیر ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 26 Tir 1392, 1:15 PM
زمان امتحانات دانشجویان پردیس Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 29 Khordad 1392, 4:49 PM
آخرین نسخه Flash player Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 29 Khordad 1392, 4:48 PM
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در خرداد ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Sunday, 19 Khordad 1392, 1:38 PM
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در خرداد ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Sunday, 19 Khordad 1392, 1:38 PM
برنامه تغییر یافته امتحانات نیمسال دوم ۹۱-۹۲ Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Monday, 6 Khordad 1392, 1:37 PM
تخصیص خوابگاه‌ به دانشجویان Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Monday, 6 Khordad 1392, 1:37 PM
پرداخت شهریه دانشجویان پردیس Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 31 Ordibehesht 1392, 3:07 PM
دسترسی دانشجویان رشته حسابداری (پردیس ۱) به منابع الکترونیکی Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 31 Ordibehesht 1392, 3:07 PM
برنامه کلاسی اردیبهشت ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Monday, 23 Ordibehesht 1392, 10:49 AM
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس (تکمیل ظرفیت) در اردیبهشت ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Saturday, 21 Ordibehesht 1392, 10:10 AM
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در اردیبهشت ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 17 Ordibehesht 1392, 2:33 PM
برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان مجازی پردیس (تکمیل ظرفیت) Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 10 Ordibehesht 1392, 3:38 PM
پذیرش بدون آزمون در دانشگاه یزد Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 4 Ordibehesht 1392, 3:20 PM
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در فروردین ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 21 Farvardin 1392, 5:14 PM
ارسال فرم سمینار۲ رشته علوم کامپیوتر Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 21 Farvardin 1392, 12:31 PM
تبریک سال نو و برنامه کلاسی فروردین ماه ۱۳۹۲ Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 21 Farvardin 1392, 10:18 AM
تاریخ شروع کلاسهای آنلاین دانشجویان مجازی پردیس (مرحله اول) Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 21 Farvardin 1392, 10:17 AM
نصب آخرین نسخه نرم افزار add-in Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 21 Farvardin 1392, 10:17 AM
برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان مجازی پردیس (مرحله اول) Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Saturday, 17 Farvardin 1392, 2:24 PM
اساتید سمینار رشته علوم کامپیوتر Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 16 Esfand 1391, 10:45 AM
برنامه کلاسی اسفند ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 16 Esfand 1391, 10:42 AM
تسویه بدهی شهریه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Saturday, 12 Esfand 1391, 5:03 PM
تحویل پروپزال رشته کامپیوتر Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Monday, 30 Bahman 1391, 3:29 PM
برنامه کلاسی بهمن ماه نیمسال دوم ۹۲-۹۱ Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Monday, 23 Bahman 1391, 4:20 PM
قابل توجه دانشجویان پژوهش محور رشته علوم کامپیوتر Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 11 Bahman 1391, 3:26 PM
لیست دروس ارائه شده در نیمسال دوم ۹۲-۹۱ Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 4 Bahman 1391, 11:31 AM
برنامه درسی پیشنهادی و آموزشی رشته مهندسی کامپیوتر Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 3 Bahman 1391, 2:06 PM
انتخاب واحد و انجام مراحل تثبیت ثبت نام Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 27 Dey 1391, 1:42 PM
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۲-۹۱ Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Monday, 25 Dey 1391, 11:26 AM
برنامه امتحانات نیمسال اول ۹۲-۹۱ Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Sunday, 10 Dey 1391, 2:29 PM
کارت تغذیه در ایام امتحانات Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Sunday, 10 Dey 1391, 2:06 PM
برنامه کلاسی دی ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Sunday, 3 Dey 1391, 6:17 PM
تائیدیه تحصیلی Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 29 Azar 1391, 4:56 PM
گزارش پیشرفت پایان نامه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 29 Azar 1391, 4:56 PM
برنامه کلاسی آذر ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 21 Azar 1391, 12:22 PM
برنامه کلاسی آبان ماه Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 30 Aban 1391, 3:28 PM
انصراف دانشجویان جدیدالورود از تحصیل Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 19 Mehr 1391, 12:20 PM
برنامه کلاسی شهریور و مهرماه نیمسال اول ۹۲-۹۱ Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 19 Mehr 1391, 10:11 AM
راهنمای کاربری سیستم Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Tuesday, 28 Shahrivar 1391, 5:56 PM
اطلاعیه تخلف حذف پزشکی Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Monday, 26 Dey 1390, 10:06 PM
راهنمای RSS Picture of * واحد خبر* واحد خبر 0 * واحد خبر
Wednesday, 4 Aban 1390, 8:35 PM
راهنمای استفاده از ezproxy Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 11 Mehr 1390, 7:35 PM
برنامه درسی پیشنهادی رشته مهندسی کامپیوتر Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Monday, 11 Mehr 1390, 6:59 PM
اطلاعیه دفتر گسترش آموزش عالی در خصوص ادامه تحصیل دانش آموختگان دوره های مجازی Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 15 Mordad 1390, 6:56 PM
فرمت جدید صفحه اول پایان‌نامه Picture of *پشتيبان آموزش*پشتيبان آموزش 0 *پشتيبان آموزش
Wednesday, 29 Dey 1389, 9:52 PM
استفاده از سرویس EZProxy Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Wednesday, 8 Ordibehesht 1389, 12:45 PM
اشکالات در خصوص دسترسی VPN يا سرويس Ezproxy Picture of * مدير* مدير 0 * مدير
Sunday, 15 Farvardin 1389, 4:32 PM
دسترسی جدید جهت استفاده از منابع الکترونیکی دانشگاه Picture of واحد صدور شناسه Ezproxyواحد صدور شناسه Ezproxy 0 واحد صدور شناسه Ezproxy
Tuesday, 25 Esfand 1388, 9:57 AM