اخبار سايت

News

آگهي ها و اخبار عمومي


Page: 1 2 3 4 ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
Pinnedدسترسي به فايل ضبط شده ي کلاس هاي آنلاين و گزارش نقص احتمالي Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Tuesday, 29 Aban 1397, 9:08 AM
***اطلاعيه در مورد برگزاري امتحانات پايان ترم به صورت الکترونيکي*** Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 3 Tir 1399, 4:57 PM
ارزشيابي نيمسال دوم 99-98 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 20 Ordibehesht 1399, 11:33 AM
تغییرات در تقويم آموزشي نیمسال دوم تحصیلی 1399 - 1398 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 16 Ordibehesht 1399, 6:12 PM
تعطيلي کلاس هاي آنلاين مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيدبهشتي تا پايان هفته ي جاري Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 4 Esfand 1398, 11:52 AM
بازه هفته هاي فرد و زوج در نيمسال دوم 99-98 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 21 Bahman 1398, 10:28 AM
تقويم آموزشي نيمسال دوم تحصيلي 99-98 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 21 Bahman 1398, 10:25 AM
نقص مدارک و عدم امکان ثبت نام ترم آتي (2-99-98) Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 21 Bahman 1398, 10:25 AM
دستورالعمل غيبت در جلسات امتحان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 22 Dey 1398, 2:32 PM
محل برگزاری امتحانات نيمسال اول 99-98 مرکز آموزش الکترونیکی Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 18 Dey 1398, 2:14 PM
پيرو اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره الکترونيکي در ایام امتحانات Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 18 Dey 1398, 2:12 PM
اطلاعيه در مورد رزرو و خريد غذا در ايام امتحانات Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 15 Dey 1398, 12:13 PM
اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره الکترونيکي در ایام امتحانات Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 11 Dey 1398, 2:50 PM
تمديد مهلت انجام نظرسنجي در سامانه ي گلستان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 2 Dey 1398, 11:38 AM
مهلت پرداخت بدهي Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 2 Dey 1398, 9:59 AM
يادآوري مهلت انجام نظرسنجي در سامانه ي گلستان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 27 Azar 1398, 2:45 PM
اطلاعيه مهم در مورد برگزاري کلاس هاي آنلاين در زمان تعطيلات احتمالي آتي به علت آلودگي هوا Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 27 Azar 1398, 11:17 AM
برگزاري كلاسهاي آنلاين روز سه شنبه مورخ ٩٨/٩/٢٦ در صورت حضور اساتيد Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 26 Azar 1398, 9:50 AM
برقراری کلاس های آنلاین مرکز آموزش الکترونیکی در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۵ Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 24 Azar 1398, 7:31 PM
اعلام تعطيلي کلاس هاي آنلاين مرکز آموزش الکترونيکي در تاريخ 98/8/26 Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Saturday, 25 Aban 1398, 8:40 PM
اعلام تعطيلي کلاس هاي آنلاين مرکز آموزش الکترونيکي در تاريخ 98/8/25 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 25 Aban 1398, 11:23 AM
مهلت انجام نظرسنجي در سامانه ي گلستان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 20 Aban 1398, 8:37 AM
عدم لزوم ارائه ي کارنامه ي سلامت دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 24 Mehr 1398, 2:51 PM
لزوم اخذ کليه ي واحد هاي ارائه شده براي هر نيمسال Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 15 Mehr 1398, 9:35 AM
قابل توجه دانشجويان کارآفريني ورودي 97 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 9 Mehr 1398, 1:39 PM
تغيير شيوه ورودي 97 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 8 Mehr 1398, 9:39 AM
لزوم اخذ حداقل واحد درسي در نيمسال اول 99-98 در سامانه ي گلستان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 7 Mehr 1398, 2:16 PM
تقويم آموزشي سال تحصيلي 99-98 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 5 Mordad 1398, 2:14 PM
آخرين مهلت انجام نظرسنجي در سامانه گلستان Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Tuesday, 7 Khordad 1398, 12:22 PM
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 98-97 * Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 31 Ordibehesht 1398, 1:02 PM
مهلت پرداخت بدهي شهريه Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 28 Ordibehesht 1398, 12:28 PM
لزوم نظرسنجي در سامانه گلستان Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Saturday, 31 Farvardin 1398, 2:48 PM
رفع نقص مدارک Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 25 Farvardin 1398, 2:22 PM
بارگزاري پروپوزال در پيشخوان خدمت سامانه گلستان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 25 Esfand 1397, 4:32 PM
تحويل مدرک کارشناسي Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 8 Esfand 1397, 9:24 AM
قابل توجه دانشجويان ورودي 96 و 97 (تعيين وضعيت نظام وظيفه) Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 4 Esfand 1397, 12:29 PM
قابل توجه دانشجويان رشته اقتصاد Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 24 Bahman 1397, 10:39 AM
حذف ترم دانشجويان با تعداد واحد زير 8 واحد Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 23 Bahman 1397, 3:02 PM
رفع خطاي بدهي ترميم در سامانه گلستان Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Sunday, 21 Bahman 1397, 1:23 PM
لزوم حضور در کلاس هاي آنلاين Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Wednesday, 17 Bahman 1397, 1:30 PM
مهلت پرداخت بدهي شهريه Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Wednesday, 17 Bahman 1397, 1:20 PM
کسري مدارک Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Wednesday, 17 Bahman 1397, 1:13 PM
تکميل پروپوزال براي دانشجويان پژوهش محور Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 10 Bahman 1397, 12:58 PM
زمان انتخاب واحد دانشجوياني که ارزشيابي اساتيد را انجام نداده اند Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 3 Bahman 1397, 10:32 AM
تقويم آموزشي نيمسال دوم تحصيلي 98-97 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 2 Bahman 1397, 9:55 AM
اطلاعيه راهنماي ثبت پروپوزال دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه در سامانه ايرانداک Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 1 Bahman 1397, 9:45 AM
تکمیل ظرفیت اسکان دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 16 Dey 1397, 8:17 AM
دستورالعمل غيبت در امتحانات Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 16 Dey 1397, 8:09 AM
زمان برگزاري امتحانات رشته هاي مديريت و حسابداري Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Tuesday, 11 Dey 1397, 3:27 PM
اعلام محل برگزاري امتحانات پايان ترم نيمسال دوم تحصيلي 98-97 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 10 Dey 1397, 3:13 PM
اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان مرکز آموزش الکترونيکي در ایام امتحانات Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 10 Dey 1397, 3:09 PM
مهلت ارسال درخواست دانشجويان در کميسيون موارد خاص Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 9 Dey 1397, 10:41 AM
اطلاعيه آموزشي - تغيير زمان برگزاري امتحان نهايي درس "مديريت مالي" Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Tuesday, 4 Dey 1397, 1:42 PM
اطلاعيه آموزشي - تغيير ساعت برگزاري امتحان نهايي درس "مديريت منابع انساني" (* اصلاح شده) Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Sunday, 25 Azar 1397, 1:45 PM
"ارزشيابي نيمسال اول 98-97" Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 13 Azar 1397, 10:13 AM
اطلاعيه مهم در مورد مهلت پرداخت بدهي شهريه تا تاريخ 97/9/10 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 13 Azar 1397, 10:13 AM
مهلت ارسال درخواست هاي آموزشي دانشجويان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 13 Azar 1397, 10:13 AM
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 98-97 * Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 5 Azar 1397, 8:25 AM
پرسشنامه رضايتمندي تحصيلي دوره هاي آموزش مجازي از ديدگاه دانشجويان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 28 Aban 1397, 11:14 AM
تغيير شيوه آموزشي دانشجويان ورودي 96 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 5 Aban 1397, 2:42 PM
انتخاب واحد Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 3 Mehr 1397, 1:59 PM
زمان کارگاه آنلاين آموزشي براي دانشجويان ورودي نيمسال تحصيلي 98-97 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 21 Shahrivar 1397, 11:34 AM
تاييديه تحصيلي دانشجويان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 29 Mordad 1397, 9:15 AM
تقويم آموزشي نميسال اول تحصيلي 98-97 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 14 Mordad 1397, 10:38 AM
تعطيلات تابستانه دانشگاه Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Sunday, 24 Tir 1397, 9:30 AM
محل برگزاري امتحانات پايان ترم Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Saturday, 19 Khordad 1397, 2:06 PM
دستور العمل غيبت در امتحانات پايان ترم Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 12 Khordad 1397, 1:39 PM
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 97-96 * Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 9 Khordad 1397, 11:37 AM
اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره مجازی در ایام امتحانات Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 7 Khordad 1397, 12:26 PM
تمديد مهلت ارزيابي دانشجويان از اساتيد در سامانه ي گلستان Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Monday, 31 Ordibehesht 1397, 9:07 AM
ارزيابي دانشجويان از اساتيد در سامانه ي گلستان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 19 Ordibehesht 1397, 9:08 AM
آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي سازمان وظيفه عمومي ناجا Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 9 Ordibehesht 1397, 12:26 PM
درج درخواست حذف اضطراري درس و انصراف دانشجويان در پيشخوان سيستم جامع آموزشي گلستان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 8 Ordibehesht 1397, 11:33 AM
تغيير شيوه آموزشي دانشجويان ورودي 96 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 27 Farvardin 1397, 11:14 AM
تخصيص دانشجويان ارشد مجازي رشته مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي قدرت ورودي 96 جهت سمينار Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 26 Farvardin 1397, 1:52 PM
لزوم اتمام تحصيلات تا پايان سنوات مجاز Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 12 Esfand 1396, 9:59 AM
آدرس کانال مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيد بهشتي Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 21 Bahman 1396, 9:54 PM
پروپوزال دانشجويان ورودي 95 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 17 Bahman 1396, 10:32 AM
لزوم نصب اپليکيشن Adobe Connect جهت ورود به کلاس هاي آنلاين Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 16 Bahman 1396, 9:31 AM
نحوه ي ثبت نام و يا ترميم در زمان حذف و اضافه در سامانه ي گلستان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 14 Bahman 1396, 9:38 AM
قابل توجه کلیه دانشجویان پژوهش محور رشته های مدیریت و حسابداری Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 11 Bahman 1396, 7:12 AM
عدم امکان ورود به کلاس آنلاين در صورت نصب نبودن اپليکيشن Adobe Connect از تاريخ 96/11/11 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 10 Bahman 1396, 12:24 PM
انتخاب واحد و ارزشيابي Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 7 Bahman 1396, 11:10 AM
راهنماي اخذ پايان نامه Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Monday, 2 Bahman 1396, 9:05 AM
تقويم آموزشي نيمسال دوم تحصيلي 97-96 Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Saturday, 30 Dey 1396, 10:36 AM
برگزاری دوره الکترونیکی آموزش پروپوزال نویسی Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Saturday, 30 Dey 1396, 10:35 AM
جهت رزرو غذا در ايام امتحانات Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Saturday, 16 Dey 1396, 12:29 PM
محل برگزاري امتحانات پايان ترم نيمسال تحصيلي 1-97-96 Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 16 Dey 1396, 8:07 AM
* لزوم همراه داشتن كارت دانشجويي در جلسه امتحان * Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Saturday, 16 Dey 1396, 8:06 AM
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Saturday, 16 Dey 1396, 8:05 AM
تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Monday, 11 Dey 1396, 9:35 AM
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 97-96 * Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Sunday, 12 Azar 1396, 3:04 PM
نظرسنجی Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Saturday, 11 Azar 1396, 1:49 PM
دسترسي به فايل ضبط شده ي کلاس هاي آنلاين و گزارش نقص احتمالي Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Saturday, 4 Azar 1396, 8:34 AM
رفع خطاي احتمالي فلش پلير جهت شرکت در کلاسهاي آنلاين با استفاده از مرورگر موزيلا فايرفاکس Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Sunday, 21 Aban 1396, 12:35 PM
زمان دسترسی به لینک تمامی کلاس های آنلاین برگزار شده Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 14 Aban 1396, 10:37 PM
گواهي ويژه شاغلين Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Wednesday, 10 Aban 1396, 2:20 PM
جهت تغيير شيوه آموزشي Picture of *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
Tuesday, 25 Mehr 1396, 8:13 AM
اطلاعيه مهم در مورد تسويه حساب مالي در سامانه گلستان Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Tuesday, 4 Mehr 1396, 9:49 AM
تغيير گروه دروس رشته کتابداري (ورودي هاي 96 و 95) Picture of مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
Sunday, 2 Mehr 1396, 1:42 PM
Page: 1 2 3 4 ()