اخبار سايت

News

آگهي ها و اخبار عمومي


صفحه: 1 2 3 4 ()
مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
سنجاق‌شدهدسترسي به فايل ضبط شده ي کلاس هاي آنلاين و گزارش نقص احتمالي عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
سه‌شنبه، 29 آبان 1397، 9:08 صبح
عدم لزوم ارائه ي کارنامه ي سلامت دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 24 مهر 1398، 2:51 عصر
لزوم اخذ کليه ي واحد هاي ارائه شده براي هر نيمسال عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 15 مهر 1398، 9:35 صبح
قابل توجه دانشجويان کارآفريني ورودي 97 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 9 مهر 1398، 1:39 عصر
تغيير شيوه ورودي 97 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 8 مهر 1398، 9:39 صبح
لزوم اخذ حداقل واحد درسي در نيمسال اول 99-98 در سامانه ي گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 7 مهر 1398، 2:16 عصر
تقويم آموزشي سال تحصيلي 99-98 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 5 مرداد 1398، 2:14 عصر
آخرين مهلت انجام نظرسنجي در سامانه گلستان عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
سه‌شنبه، 7 خرداد 1398، 12:22 عصر
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 98-97 * عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 31 اردیبهشت 1398، 1:02 عصر
مهلت پرداخت بدهي شهريه عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 28 اردیبهشت 1398، 12:28 عصر
لزوم نظرسنجي در سامانه گلستان عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
شنبه، 31 فروردین 1398، 2:48 عصر
رفع نقص مدارک عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 25 فروردین 1398، 2:22 عصر
بارگزاري پروپوزال در پيشخوان خدمت سامانه گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 25 اسفند 1397، 4:32 عصر
تحويل مدرک کارشناسي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 8 اسفند 1397، 9:24 صبح
قابل توجه دانشجويان ورودي 96 و 97 (تعيين وضعيت نظام وظيفه) عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 4 اسفند 1397، 12:29 عصر
قابل توجه دانشجويان رشته اقتصاد عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 24 بهمن 1397، 10:39 صبح
حذف ترم دانشجويان با تعداد واحد زير 8 واحد عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 23 بهمن 1397، 3:02 عصر
رفع خطاي بدهي ترميم در سامانه گلستان عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
یکشنبه، 21 بهمن 1397، 1:23 عصر
لزوم حضور در کلاس هاي آنلاين عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
چهارشنبه، 17 بهمن 1397، 1:30 عصر
مهلت پرداخت بدهي شهريه عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
چهارشنبه، 17 بهمن 1397، 1:20 عصر
کسري مدارک عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
چهارشنبه، 17 بهمن 1397، 1:13 عصر
تکميل پروپوزال براي دانشجويان پژوهش محور عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 10 بهمن 1397، 12:58 عصر
زمان انتخاب واحد دانشجوياني که ارزشيابي اساتيد را انجام نداده اند عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 3 بهمن 1397، 10:32 صبح
تقويم آموزشي نيمسال دوم تحصيلي 98-97 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 2 بهمن 1397، 9:55 صبح
اطلاعيه راهنماي ثبت پروپوزال دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه در سامانه ايرانداک عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 1 بهمن 1397، 9:45 صبح
تکمیل ظرفیت اسکان دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 16 دی 1397، 8:17 صبح
دستورالعمل غيبت در امتحانات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 16 دی 1397، 8:09 صبح
زمان برگزاري امتحانات رشته هاي مديريت و حسابداري عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
سه‌شنبه، 11 دی 1397، 3:27 عصر
اعلام محل برگزاري امتحانات پايان ترم نيمسال دوم تحصيلي 98-97 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 10 دی 1397، 3:13 عصر
اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان مرکز آموزش الکترونيکي در ایام امتحانات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 10 دی 1397، 3:09 عصر
مهلت ارسال درخواست دانشجويان در کميسيون موارد خاص عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 9 دی 1397، 10:41 صبح
اطلاعيه آموزشي - تغيير زمان برگزاري امتحان نهايي درس "مديريت مالي" عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
سه‌شنبه، 4 دی 1397، 1:42 عصر
اطلاعيه آموزشي - تغيير ساعت برگزاري امتحان نهايي درس "مديريت منابع انساني" (* اصلاح شده) عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
یکشنبه، 25 آذر 1397، 1:45 عصر
"ارزشيابي نيمسال اول 98-97" عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 13 آذر 1397، 10:13 صبح
اطلاعيه مهم در مورد مهلت پرداخت بدهي شهريه تا تاريخ 97/9/10 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 13 آذر 1397، 10:13 صبح
مهلت ارسال درخواست هاي آموزشي دانشجويان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 13 آذر 1397، 10:13 صبح
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 98-97 * عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 5 آذر 1397، 8:25 صبح
پرسشنامه رضايتمندي تحصيلي دوره هاي آموزش مجازي از ديدگاه دانشجويان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 28 آبان 1397، 11:14 صبح
تغيير شيوه آموزشي دانشجويان ورودي 96 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 5 آبان 1397، 2:42 عصر
انتخاب واحد عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 3 مهر 1397، 1:59 عصر
زمان کارگاه آنلاين آموزشي براي دانشجويان ورودي نيمسال تحصيلي 98-97 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 21 شهریور 1397، 11:34 صبح
تاييديه تحصيلي دانشجويان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 29 مرداد 1397، 9:15 صبح
تقويم آموزشي نميسال اول تحصيلي 98-97 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 14 مرداد 1397، 10:38 صبح
تعطيلات تابستانه دانشگاه عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
یکشنبه، 24 تیر 1397، 9:30 صبح
محل برگزاري امتحانات پايان ترم عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
شنبه، 19 خرداد 1397، 2:06 عصر
دستور العمل غيبت در امتحانات پايان ترم عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 12 خرداد 1397، 1:39 عصر
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 97-96 * عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 9 خرداد 1397، 11:37 صبح
اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره مجازی در ایام امتحانات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 7 خرداد 1397، 12:26 عصر
تمديد مهلت ارزيابي دانشجويان از اساتيد در سامانه ي گلستان عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
دوشنبه، 31 اردیبهشت 1397، 9:07 صبح
ارزيابي دانشجويان از اساتيد در سامانه ي گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 19 اردیبهشت 1397، 9:08 صبح
مشارکت در انجام يک کار پژوهشي عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
سه‌شنبه، 18 اردیبهشت 1397، 3:09 عصر
آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي سازمان وظيفه عمومي ناجا عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 9 اردیبهشت 1397، 12:26 عصر
درج درخواست حذف اضطراري درس و انصراف دانشجويان در پيشخوان سيستم جامع آموزشي گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 8 اردیبهشت 1397، 11:33 صبح
تغيير شيوه آموزشي دانشجويان ورودي 96 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 27 فروردین 1397، 11:14 صبح
تخصيص دانشجويان ارشد مجازي رشته مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي قدرت ورودي 96 جهت سمينار عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 26 فروردین 1397، 1:52 عصر
لزوم اتمام تحصيلات تا پايان سنوات مجاز عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 12 اسفند 1396، 9:59 صبح
آدرس کانال مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيد بهشتي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 21 بهمن 1396، 9:54 عصر
پروپوزال دانشجويان ورودي 95 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 17 بهمن 1396، 10:32 صبح
لزوم نصب اپليکيشن Adobe Connect جهت ورود به کلاس هاي آنلاين عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 16 بهمن 1396، 9:31 صبح
نحوه ي ثبت نام و يا ترميم در زمان حذف و اضافه در سامانه ي گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 14 بهمن 1396، 9:38 صبح
قابل توجه کلیه دانشجویان پژوهش محور رشته های مدیریت و حسابداری عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 11 بهمن 1396، 7:12 صبح
عدم امکان ورود به کلاس آنلاين در صورت نصب نبودن اپليکيشن Adobe Connect از تاريخ 96/11/11 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 10 بهمن 1396، 12:24 عصر
انتخاب واحد و ارزشيابي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 7 بهمن 1396، 11:10 صبح
راهنماي اخذ پايان نامه عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 2 بهمن 1396، 9:05 صبح
تقويم آموزشي نيمسال دوم تحصيلي 97-96 عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
شنبه، 30 دی 1396، 10:36 صبح
برگزاری دوره الکترونیکی آموزش پروپوزال نویسی عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
شنبه، 30 دی 1396، 10:35 صبح
جهت رزرو غذا در ايام امتحانات عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
شنبه، 16 دی 1396، 12:29 عصر
محل برگزاري امتحانات پايان ترم نيمسال تحصيلي 1-97-96 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 16 دی 1396، 8:07 صبح
* لزوم همراه داشتن كارت دانشجويي در جلسه امتحان * عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
شنبه، 16 دی 1396، 8:06 صبح
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
شنبه، 16 دی 1396، 8:05 صبح
تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
دوشنبه، 11 دی 1396، 9:35 صبح
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 97-96 * عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
یکشنبه، 12 آذر 1396، 3:04 عصر
نظرسنجی عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
شنبه، 11 آذر 1396، 1:49 عصر
دسترسي به فايل ضبط شده ي کلاس هاي آنلاين و گزارش نقص احتمالي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 4 آذر 1396، 8:34 صبح
رفع خطاي احتمالي فلش پلير جهت شرکت در کلاسهاي آنلاين با استفاده از مرورگر موزيلا فايرفاکس عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
یکشنبه، 21 آبان 1396، 12:35 عصر
زمان دسترسی به لینک تمامی کلاس های آنلاین برگزار شده عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 14 آبان 1396، 10:37 عصر
گواهي ويژه شاغلين عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 10 آبان 1396، 2:20 عصر
جهت تغيير شيوه آموزشي عکس *کارشناس فني*کارشناس فني 0 *کارشناس فني
سه‌شنبه، 25 مهر 1396، 8:13 صبح
اطلاعيه مهم در مورد تسويه حساب مالي در سامانه گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 4 مهر 1396، 9:49 صبح
تغيير گروه دروس رشته کتابداري (ورودي هاي 96 و 95) عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 2 مهر 1396، 1:42 عصر
اطلاعيه مهم در مورد اخذ واحدهاي درسي رشته کتابداري و کارآفريني عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 2 مهر 1396، 9:04 صبح
تاریخ برگزاری آخرین کارگاه آنلاین آموزشی از طریق سامانه lms برای ورودی های 96 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 28 شهریور 1396، 7:42 صبح
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس‌هاي آنلاين عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 26 شهریور 1396، 8:55 صبح
فايل راهنماي کارگاه هاي حضوري برگزار شده عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 25 شهریور 1396، 12:58 عصر
آغاز کلاس های آنلاین ورودی های 96 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 25 شهریور 1396، 9:49 صبح
زمان برگزاري اولين کلاس آنلاين آموزشياران عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 25 شهریور 1396، 9:43 صبح
تقويم آموزشي نيمسال اول تحصيلي 97-96 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 22 شهریور 1396، 8:27 صبح
اطلاعيه ثبت نام کليه ورودي ها در نيمسال اول 97-96 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 22 شهریور 1396، 8:23 صبح
برگزاري جلسات دفاع در نيمسال دوم 96-95 و درخواست سنوات براي نيمسال اول 97-96 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 19 شهریور 1396، 11:32 صبح
سنوات تحصيلي عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 19 شهریور 1396، 11:32 صبح
اطلاعيه اسکان موقت دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي در ايام امتحانات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 8 خرداد 1396، 9:46 صبح
تصويب پروپوزال عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 23 اردیبهشت 1396، 10:40 صبح
کسري مدرک عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 19 اردیبهشت 1396، 3:34 عصر
تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در سامانه گلستان (اطلاعيه تکميلي) عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 3 اردیبهشت 1396، 9:31 صبح
درج درخواست مرخصي تحصيلي و حذف ترم در پيشخوان خدمت عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 16 فروردین 1396، 9:06 صبح
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 96-95 - اصلاح شده * عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 21 اسفند 1395، 1:15 عصر
لزوم اخذ درس نظريه علوم کامپيوتر توسط دانشجويان رشته علوم کامپيوتر عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 17 بهمن 1395، 11:07 صبح
اخذ درس مديريت تامين و عمليات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 16 بهمن 1395، 10:33 صبح
رفع خطاي فلش پلير جهت شرکت در کلاسهاي آنلاين با استفاده از مرورگر موزيلا فايرفاکس عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 9 بهمن 1395، 7:50 صبح
زمان برگزاري اولين کلاس آنلاين آموزشياران عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 9 بهمن 1395، 7:46 صبح
صفحه: 1 2 3 4 ()