اخبار سايت

News

آگهي ها و اخبار عمومي


صفحه: 1 2 3 ()
مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
سنجاق‌شده* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 97-96 * عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 28 شهریور 1396، 11:23 صبح
تاریخ برگزاری آخرین کارگاه آنلاین آموزشی از طریق سامانه lms برای ورودی های 96 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 28 شهریور 1396، 7:42 صبح
قطعی برق در دانشگاه و عدم دسترسی کوتاه مدت به سایت در جمعه 31 شهریور عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 27 شهریور 1396، 1:21 عصر
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس‌هاي آنلاين عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 26 شهریور 1396، 8:55 صبح
فايل راهنماي کارگاه هاي حضوري برگزار شده عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 25 شهریور 1396، 12:58 عصر
آغاز کلاس های آنلاین ورودی های 96 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 25 شهریور 1396، 9:49 صبح
زمان برگزاري اولين کلاس آنلاين آموزشياران عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 25 شهریور 1396، 9:43 صبح
تقويم آموزشي نيمسال اول تحصيلي 97-96 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 22 شهریور 1396، 8:27 صبح
اطلاعيه ثبت نام کليه ورودي ها در نيمسال اول 97-96 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 22 شهریور 1396، 8:23 صبح
برگزاري جلسات دفاع در نيمسال دوم 96-95 و درخواست سنوات براي نيمسال اول 97-96 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 19 شهریور 1396، 11:32 صبح
سنوات تحصيلي عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 19 شهریور 1396، 11:32 صبح
اطلاعيه اسکان موقت دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي در ايام امتحانات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 8 خرداد 1396، 9:46 صبح
تصويب پروپوزال عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 23 اردیبهشت 1396، 10:40 صبح
کسري مدرک عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 19 اردیبهشت 1396، 3:34 عصر
تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در سامانه گلستان (اطلاعيه تکميلي) عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 3 اردیبهشت 1396، 9:31 صبح
درج درخواست مرخصي تحصيلي و حذف ترم در پيشخوان خدمت عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 16 فروردین 1396، 9:06 صبح
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 96-95 - اصلاح شده * عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 21 اسفند 1395، 1:15 عصر
لزوم اخذ درس نظريه علوم کامپيوتر توسط دانشجويان رشته علوم کامپيوتر عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 17 بهمن 1395، 11:07 صبح
اخذ درس مديريت تامين و عمليات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 16 بهمن 1395، 10:33 صبح
رفع خطاي فلش پلير جهت شرکت در کلاسهاي آنلاين با استفاده از مرورگر موزيلا فايرفاکس عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 9 بهمن 1395، 7:50 صبح
زمان برگزاري اولين کلاس آنلاين آموزشياران عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 9 بهمن 1395، 7:46 صبح
اطلاعيه آموزشي جهت انتخاب واحد عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 6 بهمن 1395، 7:38 صبح
تمديد زمان انتخاب واحد ترم دوم 96-95 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 5 بهمن 1395، 3:29 عصر
فرم تعهد پرداخت شهريه عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 4 بهمن 1395، 10:07 صبح
اخذ درس مباني کامپيوتر عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 3 بهمن 1395، 11:51 صبح
زمان امتحان عکس * پشتيبان فني* پشتيبان فني 0 * پشتيبان فني
شنبه، 2 بهمن 1395، 3:35 عصر
تقويم تفصيلي نيمسال دوم 96-95 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 2 بهمن 1395، 10:07 صبح
زمان انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 29 دی 1395، 6:12 عصر
عدم حضور در جلسه امتحاني عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 12 دی 1395، 11:05 صبح
محل برگزاري امتحانات پايان نيمسال 1-96-95 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 8 دی 1395، 3:05 عصر
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 8 دی 1395، 11:06 صبح
اطلاعيه مهم در مورد تغيير ساعت امتحانات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 7 دی 1395، 6:13 عصر
اطلاعيه مهم در مورد مهلت پرداخت بدهي شهريه تا تاريخ 95/10/7 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 6 دی 1395، 8:40 صبح
تمديد سنوات تحصيلي نيمسال دوم 96-95 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 5 دی 1395، 3:22 عصر
تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 4 دی 1395، 11:51 صبح
جهت رزرو غذا در ايام امتحانات عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 4 دی 1395، 9:46 صبح
رفع خطاي فلش پلير جهت شرکت در کلاسهاي آنلاين با استفاده از مرورگر موزيلا فايرفاکس عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 4 دی 1395، 9:46 صبح
استاد راهنماي انتخابي دانشجويان آموزش / پژوهش محور ورودي 94 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 21 آذر 1395، 1:47 عصر
تمديد مهلت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در گلستان عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 21 آذر 1395، 11:13 صبح
اطلاعيه ساعات مراجعه به اداره ثبت نام و امتحانات مديريت خدمات آموزشي دانشگاه عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 14 آذر 1395، 9:08 صبح
تغيير زمان برگزاري کلاسهاي سه شنبه 9-9-95 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 7 آذر 1395، 12:08 عصر
قوانين درخواست انتقالي و مهمان عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 6 آذر 1395، 10:11 صبح
اطلاعيه درخصوص بهره مندي از سنوات ارفاقي دانشجويان عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 6 آذر 1395، 10:06 صبح
تغيير شيوه دانشجويان ورودي 94 در نيمسال اول 96-95 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 2 آذر 1395، 12:45 عصر
دسترسي به لينک آنلاين کلاسهاي برگزار شده عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 22 آبان 1395، 10:56 صبح
ثبت نام حضوري عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 11 آبان 1395، 12:14 عصر
درخواست کمسيون در سيستم گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 11 آبان 1395، 12:13 عصر
اخذ دروس پيشنياز رشته مهندسي برق عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 28 مهر 1395، 10:59 صبح
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 96-95 * عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 27 مهر 1395، 10:49 صبح
کلاسهاي آنلاين ضبط شده عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 12 مهر 1395، 7:48 صبح
اخذ درس مباني کامپيوتر عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 4 مهر 1395، 6:37 عصر
نحوه شرکت در کلاس آنلاين از طريق سيستم‌هاي عامل اندرويد و iOS عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 29 شهریور 1395، 6:42 عصر
اطلاعيه تغيير گروه دو درس استاد آقاي دکتر عرفان منش عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 28 شهریور 1395، 1:24 عصر
اخذ واحد عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 28 شهریور 1395، 1:24 عصر
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس‌هاي آنلاين عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 17 شهریور 1395، 7:14 عصر
برگزاري کارگاه آموزشي براي دانشجويان مجازي ورودي 95 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 13 شهریور 1395، 2:50 عصر
قابل توجه پذيرفته شدگان کارشناسي ارشد سال 95 در مرکز آموزش الکترونيکي عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 13 شهریور 1395، 9:27 صبح
اخذ واحد براي دانشجويان ورودي 94 به بعد عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 10 شهریور 1395، 2:55 عصر
تقويم آموزشي نيمسال اول تحصيلي 96-95 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 2 شهریور 1395، 1:36 عصر
آدرس ايميل واحد آموزش دوره‌هاي الکترونيکي عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 31 مرداد 1395، 9:28 صبح
تکميل و تحويل فرم تمديد سنوات آيين نامه اي جهت دانشجويان ورودي 93 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 12 مرداد 1395، 3:27 عصر
جهت تغيير شيوه آموزشي عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 29 تیر 1395، 3:17 عصر
آخرين مهلت ارسال درخواست مجوز و برگزاري جلسه دفاع و تمديد سنوات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 8 تیر 1395، 9:34 صبح
الزامي بودن درخواست دفاع در پيشخوان خدمت سيستم جامع گلستان از تاريخ 95/3/29 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 29 خرداد 1395، 11:47 صبح
محل برگزاري امتحانات نيمسال دوم 95-94 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 8 خرداد 1395، 12:09 عصر
ساعت برگزاري امتحانات نوبت بعدازظهر عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 5 خرداد 1395، 9:47 صبح
برنامه امتحاني نيمسال دوم 95-94 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت در جلسه امتحان عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 5 خرداد 1395، 9:47 صبح
جهت تهيه فيش غذا در ايام امتحانات عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 5 خرداد 1395، 9:46 صبح
تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 4 خرداد 1395، 2:57 عصر
اطلاعيه مهم در مورد پرداخت بدهي شهريه عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1395، 11:20 صبح
جهت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در سامانه گلستان عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1395، 11:20 صبح
تقويم آموزشي تفصيلي نيمسال دوم 95-94 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 14 اردیبهشت 1395، 2:20 عصر
تاييديه تحصيلي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 7 اردیبهشت 1395، 2:12 عصر
اخذ درس مباني و کاربرد کامپيوتر عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 1 اردیبهشت 1395، 12:19 عصر
درخواست گواهي اشتغال به تحصيل عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 9 اسفند 1394، 2:23 عصر
آخرين مهلت تسويه شهريه نيمسال دوم 95-94 ، تا 5 اسفندماه عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 2 اسفند 1394، 9:31 صبح
دفاع از پايان نامه عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 25 بهمن 1394، 3:00 عصر
برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 95-94 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 17 بهمن 1394، 3:32 عصر
انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 10 بهمن 1394، 9:56 صبح
جهت اخذ درس طراحي ريزپردازنده هاي ويژه عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 7 بهمن 1394، 10:15 صبح
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس آنلاين عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 4 بهمن 1394، 1:44 عصر
اخذ درس سمينار 2 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 30 دی 1394، 11:03 صبح
اخذ درس مسائل جاري حسابداري عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 29 دی 1394، 10:44 صبح
جهت اخذ درس معماري کامپيوتر پيشرفته عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 26 دی 1394، 8:15 صبح
تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 16 دی 1394، 2:13 عصر
ارائه مدارک دفاع از پايان نامه عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 7 دی 1394، 10:41 صبح
جهت رزرو غذا در ايام امتحانات عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
پنج‌شنبه، 3 دی 1394، 4:13 عصر
استفاده از خوابگاه در ايام امتحانات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 2 دی 1394، 5:46 عصر
برنامه امتحاني نيمسال اول 95-94 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت در جلسه امتحان عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 29 آذر 1394، 1:55 عصر
ضوابط و مقررات برگزاري امتحانات عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 28 آذر 1394، 9:44 صبح
برگزاري جلسات دفاع در نيمسال اول 95-94 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 16 آذر 1394، 11:54 صبح
ارائه مدارک تحصيلي عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 9 آذر 1394، 11:17 صبح
تمديد سنوات تحصيلي ترم دوم 95-94 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 3 آذر 1394، 8:36 صبح
اطلاعيه تعطيلي روز دوشنبه مورخ 2/9/94 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 1 آذر 1394، 1:39 عصر
جهت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در سامانه گلستان عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 24 آبان 1394، 9:39 صبح
آخرين مهلت تسويه شهريه نيمسال اول 95-94 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 19 آبان 1394، 9:30 صبح
آخرين مهلت ارائه ي پروپوزال عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 18 آبان 1394، 1:43 عصر
ايجاد بخش ارائه ي نظرات و پيشنهادات در سايت مرکز آموزش هاي الکترونيکي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 13 آبان 1394، 12:04 عصر
نصب مجدد آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس آنلاين عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
چهارشنبه، 6 آبان 1394، 7:50 صبح
کارگاه هاي ارتقاء سلامت روان 1و2 ويژه دانشجويان ورودي 94 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 28 مهر 1394، 11:28 صبح
صفحه: 1 2 3 ()