اخبار سايت

News

آگهي ها و اخبار عمومي


صفحه: 1 2 3 4 ()
مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
سنجاق‌شدهدسترسي به فايل ضبط شده ي کلاس هاي آنلاين و گزارش نقص احتمالي عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 29 آبان 1397، 9:08 صبح
سنجاق‌شدهتاريخ شروع کلاس هاي آنلاين نيمسال اول تحصيلي 98-97 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 24 شهریور 1397، 8:18 صبح
عرض تسليت عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 19 آذر 1397، 2:35 عصر
"ارزشيابي نيمسال اول 98-97" عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 13 آذر 1397، 10:13 صبح
اطلاعيه مهم در مورد مهلت پرداخت بدهي شهريه تا تاريخ 97/9/10 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 13 آذر 1397، 10:13 صبح
مهلت ارسال درخواست هاي آموزشي دانشجويان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 13 آذر 1397، 10:13 صبح
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 98-97 * عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 5 آذر 1397، 8:25 صبح
پرسشنامه رضايتمندي تحصيلي دوره هاي آموزش مجازي از ديدگاه دانشجويان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 28 آبان 1397، 11:14 صبح
تغيير شيوه آموزشي دانشجويان ورودي 96 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 5 آبان 1397، 2:42 عصر
انتخاب واحد عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 3 مهر 1397، 1:59 عصر
زمان کارگاه آنلاين آموزشي براي دانشجويان ورودي نيمسال تحصيلي 98-97 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 21 شهریور 1397، 11:34 صبح
تاييديه تحصيلي دانشجويان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 29 مرداد 1397، 9:15 صبح
تقويم آموزشي نميسال اول تحصيلي 98-97 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 14 مرداد 1397، 10:38 صبح
تعطيلات تابستانه دانشگاه عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 24 تیر 1397، 9:30 صبح
محل برگزاري امتحانات پايان ترم عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 19 خرداد 1397، 2:06 عصر
دستور العمل غيبت در امتحانات پايان ترم عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 12 خرداد 1397، 1:39 عصر
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 97-96 * عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 9 خرداد 1397، 11:37 صبح
اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره مجازی در ایام امتحانات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 7 خرداد 1397، 12:26 عصر
تمديد مهلت ارزيابي دانشجويان از اساتيد در سامانه ي گلستان عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 31 اردیبهشت 1397، 9:07 صبح
ارزيابي دانشجويان از اساتيد در سامانه ي گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 19 اردیبهشت 1397، 9:08 صبح
مشارکت در انجام يک کار پژوهشي عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 18 اردیبهشت 1397، 3:09 عصر
آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي سازمان وظيفه عمومي ناجا عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 9 اردیبهشت 1397، 12:26 عصر
درج درخواست حذف اضطراري درس و انصراف دانشجويان در پيشخوان سيستم جامع آموزشي گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 8 اردیبهشت 1397، 11:33 صبح
تغيير شيوه آموزشي دانشجويان ورودي 96 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 27 فروردین 1397، 11:14 صبح
تخصيص دانشجويان ارشد مجازي رشته مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي قدرت ورودي 96 جهت سمينار عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 26 فروردین 1397، 1:52 عصر
لزوم اتمام تحصيلات تا پايان سنوات مجاز عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 12 اسفند 1396، 9:59 صبح
آدرس کانال مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيد بهشتي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 21 بهمن 1396، 9:54 عصر
پروپوزال دانشجويان ورودي 95 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 17 بهمن 1396، 10:32 صبح
لزوم نصب اپليکيشن Adobe Connect جهت ورود به کلاس هاي آنلاين عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 16 بهمن 1396، 9:31 صبح
نحوه ي ثبت نام و يا ترميم در زمان حذف و اضافه در سامانه ي گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 14 بهمن 1396، 9:38 صبح
قابل توجه کلیه دانشجویان پژوهش محور رشته های مدیریت و حسابداری عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 11 بهمن 1396، 7:12 صبح
عدم امکان ورود به کلاس آنلاين در صورت نصب نبودن اپليکيشن Adobe Connect از تاريخ 96/11/11 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 10 بهمن 1396، 12:24 عصر
انتخاب واحد و ارزشيابي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 7 بهمن 1396، 11:10 صبح
راهنماي اخذ پايان نامه عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 2 بهمن 1396، 9:05 صبح
تقويم آموزشي نيمسال دوم تحصيلي 97-96 عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 30 دی 1396، 10:36 صبح
برگزاری دوره الکترونیکی آموزش پروپوزال نویسی عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 30 دی 1396، 10:35 صبح
جهت رزرو غذا در ايام امتحانات عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 16 دی 1396، 12:29 عصر
محل برگزاري امتحانات پايان ترم نيمسال تحصيلي 1-97-96 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 16 دی 1396، 8:07 صبح
* لزوم همراه داشتن كارت دانشجويي در جلسه امتحان * عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 16 دی 1396، 8:06 صبح
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 16 دی 1396، 8:05 صبح
تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
دوشنبه، 11 دی 1396، 9:35 صبح
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 97-96 * عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 12 آذر 1396، 3:04 عصر
نظرسنجی عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
شنبه، 11 آذر 1396، 1:49 عصر
دسترسي به فايل ضبط شده ي کلاس هاي آنلاين و گزارش نقص احتمالي عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 4 آذر 1396، 8:34 صبح
رفع خطاي احتمالي فلش پلير جهت شرکت در کلاسهاي آنلاين با استفاده از مرورگر موزيلا فايرفاکس عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
یکشنبه، 21 آبان 1396، 12:35 عصر
زمان دسترسی به لینک تمامی کلاس های آنلاین برگزار شده عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 14 آبان 1396، 10:37 عصر
گواهي ويژه شاغلين عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 10 آبان 1396، 2:20 عصر
جهت تغيير شيوه آموزشي عکس *مدير ارشد سيستم*مدير ارشد سيستم 0 *مدير ارشد سيستم
سه‌شنبه، 25 مهر 1396، 8:13 صبح
اطلاعيه مهم در مورد تسويه حساب مالي در سامانه گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 4 مهر 1396، 9:49 صبح
تغيير گروه دروس رشته کتابداري (ورودي هاي 96 و 95) عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 2 مهر 1396، 1:42 عصر
اطلاعيه مهم در مورد اخذ واحدهاي درسي رشته کتابداري و کارآفريني عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 2 مهر 1396، 9:04 صبح
تاریخ برگزاری آخرین کارگاه آنلاین آموزشی از طریق سامانه lms برای ورودی های 96 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 28 شهریور 1396، 7:42 صبح
نصب آخرين نسخه نرم افزارهاي لازم جهت شرکت در کلاس‌هاي آنلاين عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 26 شهریور 1396، 8:55 صبح
فايل راهنماي کارگاه هاي حضوري برگزار شده عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 25 شهریور 1396، 12:58 عصر
آغاز کلاس های آنلاین ورودی های 96 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 25 شهریور 1396، 9:49 صبح
زمان برگزاري اولين کلاس آنلاين آموزشياران عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 25 شهریور 1396، 9:43 صبح
تقويم آموزشي نيمسال اول تحصيلي 97-96 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 22 شهریور 1396، 8:27 صبح
اطلاعيه ثبت نام کليه ورودي ها در نيمسال اول 97-96 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 22 شهریور 1396، 8:23 صبح
برگزاري جلسات دفاع در نيمسال دوم 96-95 و درخواست سنوات براي نيمسال اول 97-96 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 19 شهریور 1396، 11:32 صبح
سنوات تحصيلي عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 19 شهریور 1396، 11:32 صبح
اطلاعيه اسکان موقت دانشجويان مرکز آموزش الکترونيکي در ايام امتحانات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 8 خرداد 1396، 9:46 صبح
تصويب پروپوزال عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 23 اردیبهشت 1396، 10:40 صبح
کسري مدرک عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 19 اردیبهشت 1396، 3:34 عصر
تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در سامانه گلستان (اطلاعيه تکميلي) عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 3 اردیبهشت 1396، 9:31 صبح
درج درخواست مرخصي تحصيلي و حذف ترم در پيشخوان خدمت عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 16 فروردین 1396، 9:06 صبح
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 96-95 - اصلاح شده * عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 21 اسفند 1395، 1:15 عصر
لزوم اخذ درس نظريه علوم کامپيوتر توسط دانشجويان رشته علوم کامپيوتر عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 17 بهمن 1395، 11:07 صبح
اخذ درس مديريت تامين و عمليات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
شنبه، 16 بهمن 1395، 10:33 صبح
رفع خطاي فلش پلير جهت شرکت در کلاسهاي آنلاين با استفاده از مرورگر موزيلا فايرفاکس عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 9 بهمن 1395، 7:50 صبح
زمان برگزاري اولين کلاس آنلاين آموزشياران عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 9 بهمن 1395، 7:46 صبح
اطلاعيه آموزشي جهت انتخاب واحد عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 6 بهمن 1395، 7:38 صبح
تمديد زمان انتخاب واحد ترم دوم 96-95 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 5 بهمن 1395، 3:29 عصر
فرم تعهد پرداخت شهريه عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
دوشنبه، 4 بهمن 1395، 10:07 صبح
اخذ درس مباني کامپيوتر عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 3 بهمن 1395، 11:51 صبح
زمان امتحان عکس * پشتيبان فني* پشتيبان فني 0 * پشتيبان فني
شنبه، 2 بهمن 1395، 3:35 عصر
تقويم تفصيلي نيمسال دوم 96-95 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 2 بهمن 1395، 10:07 صبح
زمان انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
چهارشنبه، 29 دی 1395، 6:12 عصر
عدم حضور در جلسه امتحاني عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 12 دی 1395، 11:05 صبح
محل برگزاري امتحانات پايان نيمسال 1-96-95 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 8 دی 1395، 3:05 عصر
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 8 دی 1395، 11:06 صبح
اطلاعيه مهم در مورد تغيير ساعت امتحانات عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 7 دی 1395، 6:13 عصر
اطلاعيه مهم در مورد مهلت پرداخت بدهي شهريه تا تاريخ 95/10/7 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 6 دی 1395، 8:40 صبح
تمديد سنوات تحصيلي نيمسال دوم 96-95 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 5 دی 1395، 3:22 عصر
تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 4 دی 1395، 11:51 صبح
جهت رزرو غذا در ايام امتحانات عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 4 دی 1395، 9:46 صبح
رفع خطاي فلش پلير جهت شرکت در کلاسهاي آنلاين با استفاده از مرورگر موزيلا فايرفاکس عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 4 دی 1395، 9:46 صبح
استاد راهنماي انتخابي دانشجويان آموزش / پژوهش محور ورودي 94 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 21 آذر 1395، 1:47 عصر
تمديد مهلت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در گلستان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 21 آذر 1395، 11:13 صبح
اطلاعيه ساعات مراجعه به اداره ثبت نام و امتحانات مديريت خدمات آموزشي دانشگاه عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 14 آذر 1395، 9:08 صبح
تغيير زمان برگزاري کلاسهاي سه شنبه 9-9-95 عکس * مدير* مدير 0 * مدير
یکشنبه، 7 آذر 1395، 12:08 عصر
قوانين درخواست انتقالي و مهمان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 6 آذر 1395، 10:11 صبح
اطلاعيه درخصوص بهره مندي از سنوات ارفاقي دانشجويان عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 6 آذر 1395، 10:06 صبح
تغيير شيوه دانشجويان ورودي 94 در نيمسال اول 96-95 عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 2 آذر 1395، 12:45 عصر
دسترسي به لينک آنلاين کلاسهاي برگزار شده عکس * مدير* مدير 0 * مدير
شنبه، 22 آبان 1395، 10:56 صبح
ثبت نام حضوري عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 11 آبان 1395، 12:14 عصر
درخواست کمسيون در سيستم گلستان عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
سه‌شنبه، 11 آبان 1395، 12:13 عصر
اخذ دروس پيشنياز رشته مهندسي برق عکس * مدير* مدير 0 * مدير
چهارشنبه، 28 مهر 1395، 10:59 صبح
* برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 96-95 * عکس * مدير* مدير 0 * مدير
سه‌شنبه، 27 مهر 1395، 10:49 صبح
کلاسهاي آنلاين ضبط شده عکس * مدير* مدير 0 * مدير
دوشنبه، 12 مهر 1395، 7:48 صبح
اخذ درس مباني کامپيوتر عکس مدير فني سيستممدير فني سيستم 0 مدير فني سيستم
یکشنبه، 4 مهر 1395، 6:37 عصر
صفحه: 1 2 3 4 ()