اخبار سايت

  تغيير شيوه آموزشي به آموزشي - پژوهشي (دانشجويان ورودي 1399)

  از مدير فني سيستم در
  قابل توجه دانشجویان محترم ورودی 1399

  به اطلاع می رساند طبق لیست پیوست، دانشجویانی که حائز شرایط تغییر شیوه آموزشی به آموزشی- پژوهشی می باشند ، فرم تبدیل وضعیت خود را از سایت دریافت نموده و پس از تکمیل و تعیین استاد راهنمای پیشنهادی، از طریق پست الکترونیکی به آدرس ایمیل زیرارسال نمایید.

   VU-EDUOFFICE@SU.AC.IR


  مهلت انجام نظرسنجي در سامانه ي گلستان

  از مدير فني سيستم در

  قابل توجه دانشجويان گرامي

  مهلت انجام نظرسنجي دانشجويان از تدريس اساتيد در سامانه ي گلستان, از پنجشنبه مورخ 1400/2/30 لغايت دوشنبه 1400/3/17 مي باشد. لازم به ذکر است رويت نمرات ترم جاري و انتخاب واحد ترم بعد, منوط به تکميل فرم نظرسنجي دروس ترم جاري مي باشد. بديهي است مسئوليت عدم  انجام نظرسنجي بر عهده ي دانشجو خواهد بود.


  موضوعات مورد بحث قدیمی‌تر...