اخذ درس مباني و کاربرد کامپيوتر

اخذ درس مباني و کاربرد کامپيوتر

از * مدير در
Number of replies: 0


قابل توجه دانشجويان محترم کليه رشته ها، (به استثناء رشته هاي مديريت فناوري اطلاعات، مهندسي کامپيوتر، علوم کامپيوتر)؛


باتوجه به اجبار در اخذ درس مباني و کاربرد کامپيوتر در يکي از مقاطع تحصيلي، خواهشمند است فايل پيوست را تا تاريخ 95/2/29 تکميل و به واحد آموزش مرتبط با رشته خود به صورت حضوري تحويل داده و يا به شماره فکس 02122431620 ارسال نماييد.