آخرين مهلت ارسال درخواست مجوز و برگزاري جلسه دفاع و تمديد سنوات

آخرين مهلت ارسال درخواست مجوز و برگزاري جلسه دفاع و تمديد سنوات

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

با توجه به مصوبه هيات رئيسه محترم دانشگاه مورخ 95/2/7 آخرين مهلت برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه در نيمسال دوم 95-94 روز چهارشنبه مورخ 95/6/17 تعيين شده است. لذا آخرين فرصت ها براي ارسال درخواست ها و مدارک به مديريت خدمات آموزشي دانشگاه با رعايت فاصله ي زماني حداقل 10 روز اداري قبل از برگزاري جلسه ي دفاع براي مقطع کارشناسي ارشد رعايت شود.

 

 

عنوان فعاليت آخرين مهلت ارسال درخواست مجوز آخرين مهلت برگزاري جلسه دفاع
دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد چهارشنبه 95/6/3 چهارشنبه 95/6/17

 

***لازم به ذکر است آخرين مهلت ارسال درخواست سنوات تحصيلي دانشجويان به مرکز آموزش الکترونيکي براي نيمسال اول 96-95 دهم مرداد ماه ميباشد.

(توسط *مدير ارشد سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب دوشنبه، 13 ارديبهشت 1395، 3:52 عصر بوده است)