اخبار سايت

برنامه امتحاني نيمسال دوم 95-94 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت در جلسه امتحان

برنامه امتحاني نيمسال دوم 95-94 و لزوم همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت در جلسه امتحان

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند برنامه امتحانات نيمسال دوم 95-94 به صورت زير مي باشد:

برنامه امتحاني رشته مديريت فناوري اطلاعات

برنامه امتحاني رشته مهندسي کامپيوتر

برنامه امتحاني رشته حسابداري

برنامه امتحاني رشته علوم کامپيوتر  *

برنامه امتحاني رشته مديريت اجرايي

برنامه امتحاني رشته کارآفريني

برنامه امتحاني رشته مديريت آموزشي

برنامه امتحاني رشته روانشناسي تربيتي

برنامه امتحاني رشته علم اطلاعات و دانش شناسي

 

***  کليه امتحانات بعدازظهر رأس ساعت 14  آغاز خواهد شد.

 

*** همراه داشتن کارت دانشجويي يا فرم تثبيت و کارت شناسايي معتبر در جلسه امتحان الزامي مي‌باشد. در صورت همراه نداشتن موارد فوق، از حضور دانشجو در جلسه امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد.