محل برگزاري امتحانات نيمسال دوم 95-94

محل برگزاري امتحانات نيمسال دوم 95-94

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع ميرساند محل برگزاري امتحانات نيمسال دوم تحصيلي 95-94 به شرح ذيل مي باشد:

1. کليه امتحانات رشته هاي مديريت فناوري اطلاعات، مديريت اجرايي، حسابداري، علوم کامپيوتر، مهندسي کامپيوتر، مديريت آموزشي و روانشناسي تربيتي در طبقه همکف دانشکده برق و کامپيوتر برگزار خواهد شد.

2. کليه امتحانات رشته هاي کارآفريني و کتابداري در سالن سمينار مرکز آموزش الکترونيکي واقع در طبقه اول ساختمان معاونت فناوري اطلاعات برگزار خواهد شد.

3. امتحان درس سمينار 1 رشته حسابداري در روز چهارشنبه مورخ 95/3/12 در سالن سمينار مرکز آموزش الکترونيکي واقع در طبقه اول ساختمان معاونت فناوري اطلاعات برگزار مي شود.

4. امتحان درس نرم افزار رياضي پيشرفته رشته علوم کامپيوتر تاريخ 95/3/8 از ساعت 10:30 تا 13:30 در سايت مرکزي مرکز کامپيوتر دانشکده علوم رياضي ، گروه علوم کامپيوتر واقع در طبقه ي (2-) برگزار خواهد شد.

امتحان درس آمار رشته کتابداري تاريخ 95/3/10 از ساعت 14 تا 16 در سايت طبقه دوم دانشکده علوم تربيتي برگزار خواهد شد.