اخبار سايت

تکميل و تحويل فرم تمديد سنوات آيين نامه اي جهت دانشجويان ورودي 93

تکميل و تحويل فرم تمديد سنوات آيين نامه اي جهت دانشجويان ورودي 93

از * مدير در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع مي رساند کليه دانشجويان ورودي 93 که قصد اخذ واحد در نيمسال اول تحصيلي 96-95 را دارند، جهت تکميل فرم تمديد سنوات آيين نامه اي به واحد آموزش مربوطه مراجعه نمايند.