برگزاري کارگاه آموزشي براي دانشجويان مجازي ورودي 95

برگزاري کارگاه آموزشي براي دانشجويان مجازي ورودي 95

از * مدير در
Number of replies: 0

به اطلاع کليه پذيرفته شدگان جديد رشته‌هاي مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه مي‌رساند که کارگاه‌هاي آشنايي با سامانه مديريت يادگيري بر اساس زمان بندي زير انجام مي‌پذيرد.

حرف اول نام خانوادگي
زمان برگزاري کارگاه آموزشي
الف تا خ
سه شنبه 95/6/16 ساعت 9 تا 11
د تا ش
سه شنبه 95/6/16 ساعت 14 تا 16
ص تا ل
چهارشنبه 95/6/17 ساعت 9 تا 11
م تا ي
چهارشنبه 95/6/17 ساعت 14 تا 16
 


- لازم به ذکر است حضور کليه دانشجويان ورودي 95 در اين کارگاه الزامي است.
- همراه داشتن پرينت گواهي پذيرش غيرحضوري دريافت شده از سامانه گلستان، در روز کارگاه آموزشي ضروري مي‌باشد.
- کلاس‌هاي آنلاين 20 شهريورماه  آغاز خواهد شد.